Java 6.0 RC

Strona główna Aktualności

O autorze

Ukazała się pierwsza wersja kandydująca nowego wydania środowiska uruchomieniowego (JRE) i programistycznego (JDK) języka Java 6.0. Szósta wersja wnosi dużo istotnych zmian i usprawnień.

W nowej Javie mamy do dyspozycji nowe interfejsy kolekcji (czyli systemy grupowania obiektów), między innymi dwustronną kolejkę z możliwością blokad oraz kolekcję typu Set i listę asocjacyjną, obie z wyszukiwaniem elementów. Programiści tworzący aplikacje sieciowe (także funkcjonujące jako wtyczki w przeglądarkach WWW) mają teraz dostęp do poprawionej obsługi pamięci podręcznej (cache), menedżera pobierania i funkcji kryptograficznych.

Dużo nowości znajdziemy także w bibliotekach obsługujących interfejsy graficzne Swing i AWT, grafikę 2D, uproszczono też przygotowywanie zlokalizowanych wersji programów. Archiwa JAR mogą od teraz przechowywać ponad 2 tysiące plików i nosić nazwę dłuższą niż 256 znaków. Niestety, nowa Java nie będzie w pełni kompatybilna z poprzednimi wydaniami, więcej na ten temat na stronie producenta.

Nową testową wersję Javy 6.0 RC pobrać można ze strony firmy Sun. Jest to wersja testowa, może zawierać błędy i jest raczej przeznaczona dla programistów tworzących w tym języku. Data wydania stabilnej wersji nie jest jeszcze znana.

© dobreprogramy
s