Leasing komputera? To wcale nie jest trudne!

Strona główna Aktualności

O autorze

W jednym ze swoich wielkich hitów, ponadczasowa szwedzka grupa ABBA śpiewała: Money, money, money! Must be funny in the rich man’s world. Money, money, money! Always sunny in the rich man’s word. I trudno nie zgodzić się z tym, że taki stan byłby idealny dla wszystkich osób aktywnych zawodowo – zarówno tych pracujących na podstawie umów o pracę, jak i tych, prowadzących swój własny biznes, czasem w celu samozatrudnienia. Niestety, codzienność tej drugiej grupy wyglądać może zupełnie inaczej…

Finansowanie działalności – szczególnie na jej początku – oraz dostosowywanie jej do zmian na rynku może nastręczyć wielu problemów. Tym bardziej że przyszło nam żyć w czasach, w których nowe technologie IT odgrywają w biznesie niebagatelną rolę. W czasach, w których nawet najmniejsze firmy nie są w stanie obyć się bez komputerów czy urządzeń mobilnych. Przecież nawet szewc Marian czy stolarz Ambroży potrzebują sprzętu komputerowego, by – trywialnie rzecz ujmując – móc przygotować deklaracje dla Urzędu Skarbowego czy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. I choć w Polsce ci mali i mikro przedsiębiorcy wyglądają na dość dobrze zorientowanych w kwestiach produktów finansowych – potrafią bowiem dobierać najbardziej ekonomiczne i efektywne źródła finansowanie bieżących potrzeb – to samo finansowanie zakupu sprzętu komputerowego dopiero od niedawna zaczęło obfitować w alternatywy w stosunku do kredytów czy zakupu sprzętu ze środków własnych. Jedną z nich jest szeroko pojęty leasing – zarówno finansowy, jak i operacyjny. Ale czym tak naprawdę jest leasing? Jakie ma korzyści? I czy w ogóle się opłaca? Postaram się odpowiedzieć na te pytania w dalszej części, bo dwa przykłady poniżej to tylko wierzchołek góry lodowej.

x-kom Picasso 200 Win Pro

x-kom Picasso 200 Win Pro

chcę sprawdzić ofertę
 • Okres finansowania: 24 miesiące
 • Cena netto: 2153,66 zł
 • Rata miesięczna netto: 90,63 zł
 • Wpłata początkowa netto: 215,37 zł
 • Wykup netto za 1procent: 21,54 zł
Lenovo Ideapad 330s-15

Lenovo Ideapad 330s-15

chcę sprawdzić ofertę
 • Okres finansowania: 24 miesiące
 • Cena netto: 2072,36 zł
 • Rata miesięczna netto: 87,21 zł
 • Wpłata początkowa netto: 207,23 zł
 • Wykup netto za 1procent: 20,72 zł

Co to jest leasing?

Najprościej rzecz definiując, leasing to prosta, szybka i relatywnie tania forma finansowania, zarezerwowana głównie dla przedsiębiorców. W ramach umowy leasingu jedna ze stron (zwana leasingodawcą) przekazuje drugiej stronie (czyli leasingobiorcy) prawo do korzystania z określonej rzeczy – na przykład maszyny, samochodu, komputera czy innego sprzętu IT – na określony, uzgodniony w umowie leasingu czas. W zamian za korzystanie z rzeczy leasingobiorca płaci ustalone opłaty ratalne, czyli raty leasingowe. Raty te składają się z dwóch części: składnika kapitałowego, który odzwierciedla wartość oddanego do leasingu przedmiotu przypadającego na okres umowy oraz ze składnika odsetkowego, który stanowi dla leasingodawcy wynagrodzenie.

Generalnie najczęściej spotykamy się z dwoma rodzajami leasingu: operacyjnym i finansowym. Podział ten funkcjonuje głównie przez wzgląd na przepisy podatkowe. Ostateczny wybór rodzaju leasingu jest dokonywany przez podmiot zainteresowany, który kieruje się potrzebami określonego rozliczenia kosztów podatkowych czy też samą długością okresu, w którym zamierza przedmiot leasingu użytkować.

Leasing operacyjny, zwany także bieżącym, jest zdecydowanie bardziej powszechną formą leasingową. Przedmiot umowy – czyli przykładowo komputer do biura – pozostaje w składnikach majątkowych leasingodawcy (najczęściej firmy leasingowej), zatem to on dokonuje odpisów amortyzacyjnych, przenosząc sukcesywnie w kolejnych miesiącach wartość środka trwałego w koszty prowadzonej działalności. Kosztami uzyskania przychodu po stronie podmiotu korzystającego z umowy i użytkującego przedmiot, są wspomniane wcześniej raty leasingowe, do których doliczany jest podatek VAT, a także opłata wstępna. Dzięki temu przedsiębiorca korzystający z leasingu zmniejsza podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym, a sama wartość podatku staje się mniejsza – powstaje tak zwany efekt tarczy podatkowej. Podobnie podstawę podatku zmniejsza opłata za wykup przedmiotu leasingowanego, którego możemy dokonać, gdy kończy się umowa. W leasingu operacyjnym umowa zawierana jest na okres krótszy niż czas zużycia przedmiotu. By taka umowa została uznana według przepisów podatkowych za leasing operacyjny, muszą być spełnione następujące warunki:

 • umowa musi zostać zawarta na czas oznaczony, który stanowi co najmniej 40procent normatywnego okresu amortyzacji w przypadku rzeczy ruchomych lub wartości niematerialnych i prawnych albo na okres co najmniej 10 lat, jeżeli jej przedmiotem są podlegające odpisom amortyzacyjnym nieruchomości – w przypadku sprzętu IT, dla którego roczna stawka amortyzacji zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych wynosi 30 procent (czyli amortyzujemy go przez okres 40 miesięcy, 2,5 procent miesięcznie), umowa może zostać zawarta na okres minimalny już 16 miesięcy,
 • suma ustalonych w umowie opłat, pomniejszona o należny podatek VAT, musi odpowiadać co najmniej wartości początkowej środków trwałych bądź wartości niematerialnych i prawnych, na które udzielono leasingu.

Leasing finansowy, zwany także kapitałowym, różni się od wariantu operacyjnego głównie tym, że przedmiot leasingu – przykładowy komputer do firmy – jest zaliczony do majątku leasingobiorcy. Oznacza to, że to właśnie on dokonuje odpisów amortyzacyjnych, które są jego bezpośrednim kosztem. Dodatkowo do kosztów uzyskania przychodów przedsiębiorca może zaliczyć raty leasingowe, ale tylko w części odsetkowej. Raty w części odsetkowej stają się przychodem leasingodawcy, zaś część kapitałowa płaconej raty nie jest ani kosztem dla leasingobiorcy, ani przychodem dla podmiotu finansującego. Ważny odnotowania przy leasingu finansowym jest także fakt, że podatek VAT musi zostać uiszczony w całości z góry przy płatności pierwszej raty, czyli zaraz po odbiorze przedmiotu umowy, zaś sam przedmiot staje się po wpłacie ostatniej raty własnością klienta. Ponieważ w koszty uzyskania przychodów wliczane są tylko amortyzacja oraz część odsetkowa raty leasingowej ta forma leasingowa jest uznawana za mniej korzystną. Są jednak specyficzne sytuacje, w których warto skusić się na leasing finansowy:

 • chcemy odliczyć całą kwotę podatku VAT od razu – w leasingu finansowym płacimy go z góry w całości, a w operacyjnym jest pobierany sukcesywnie od każdej raty leasingowej,
 • chcemy od początku być właścicielem leasingowanego przedmiotu, co może być istotne przy staraniu się o dotacje,
 • chcemy spłacić leasing szybciej niż 40 procent okres amortyzacji, który jest okresem minimalnym dla leasingu operacyjnego.
Kryterium Leasing operacyjny Leasing finansowy
Koszty amortyzacji rozlicza leasingodawca rozlicza leasingobiorca
Okres trwania umowy minimum 40 procent czasu amortyzacji przedmiotu (amortyzowanie nieruchomości - nie mniej niż 10 lat) powyżej 12 miesięcy
Koszty zaliczane do kosztów uzyskania przychodów rata leasingowa oraz opłata wstępna cześć odsetkowa rat leasingowych oraz amortyzacja
Podatek VAT doliczany do rat leasingowych opłacony z góry z pierwszą ratą
Możliwość wykupu wykup mozliwy, kwota zależna od stawki amortyzacji i okresu wykupu przedmiot staje się własnością korzystającego po zapłacie ostatniej raty leasingu

Podsumowując… W odmianie operacyjnej leasingu amortyzacja odliczana jest przez leasingodawcę, leasingobiorca zaś w koszty uzyskania przychodu firmy wrzucać może całość raty leasingowej, czynsz początkowy oraz ewentualne opłaty manipulacyjne. Dzięki temu, z punktu widzenia podatkowego, leasing operacyjny jest zdecydowanie bardziej korzystny niż leasing finansowy, w którym to leasingobiorca do kosztów zaliczyć może jedynie część odsetkową raty leasingowej oraz odpisy amortyzacyjne. Taka forma leasingu jest bardziej opłacalna w przypadku ryczałtu podatkowego oraz w sytuacji, gdy VAT chcemy odliczyć od razu w całości. Niezmiernie ważnym czynnikiem przy wyborze formy leasingu dla firmy – szczególnie gdy mamy do czynienia z przedsiębiorstwami małymi i mikro – z pewnością będą przede wszystkim koszty początkowe, które w przypadku leasingu operacyjnego są zdecydowanie niższe, dzięki niższemu zaangażowanie kapitału własnego. Z tego to powodu umowy leasingu operacyjnego stanowią znaczną większość na rynku polskim.

Czym leasing różni się od zakupu lub kredytu?

Może wydać się to nieco dziwne, ale szczególnie w przypadku mniejszych firm to gotówka nadal jest najczęściej wybieranym sposobem zakupu komputerów do firmy. Leasing ma jedną swoją zaletę — nie jest gotówką, którą zdecydowanie lepiej jest spożytkować na inne cele niż finansowanie narzędzi do prowadzenia działalności biznesowej. Dodatkowo leasing jest stosunkowo tani, a sama sytuacja na rynku spowodowała, że jest on dużo bardziej dostępny oraz obejmuje sprzęty wcześniej wyłączone z możliwości finansowania. Powstaje zatem pytanie, z czego lepiej skorzystać: z kredytu czy leasingu operacyjnego?

Acer Swift 3

Acer Swift 3

chcę sprawdzić ofertę
 • Okres finansowania: 24 miesiące
 • Cena netto: 2600,81 zł
 • Rata miesięczna netto: 109,45 zł
 • Wpłata początkowa netto: 260,08 zł
 • Wykup netto za 1procent: 26,01 zł
ASUS ZenBook UX331UAL

ASUS ZenBook UX331UAL

chcę sprawdzić ofertę
 • Okres finansowania: 24 miesiące
 • Cena netto: 4470,73 zł
 • Rata miesięczna netto: 188,14 zł
 • Wpłata początkowa netto: 447,07 zł
 • Wykup netto za 1procent: 44,71 zł

Kredyt jest bez wątpienia najczęstszą formą finansowania dla większości firm w Polsce. Banki w swoich ofertach posiadają szeroki wachlarz produktów, choć nieco czasu może zająć znalezienie bądź dostosowanie ich do aktualnych potrzeb inwestycyjnych i rozwojowych przedsiębiorstwa. Mowa oczywiście o kredytach inwestycyjnych, które można określić jako swoistą konkurencję dla leasingu. Służy on najczęściej do zakupu nowych środków trwałych czy rozbudowy istniejącego parku maszynowego, nabycia licencji, patentów czy w końcu sfinansowaniu przejęcia innych jednostek. Niestety cała procedura ubiegania się o kredyt inwestycyjny może być skomplikowana. Konieczne będzie przygotowanie sporej ilości dokumentów, oświadczeń, zaświadczeń i opinii, z których część na przykład jest ważna tylko miesiąc od momentu wystawienia. Bardzo często wymagane jest także opracowanie biznes planu. Trudno też liczyć na większą elastyczność – wysokość kredytu, okres kredytowania i sam koszt finansowania będzie uzależniony od oceny zdolności kredytowej szacowanej przez bank. Dodatkowo trzeba liczyć się z koniecznością wniesienia stosunkowo wysokiego wkładu własnego oraz zastosowania dodatkowych zabezpieczeń. Nie sposób nie wspomnieć jednak o ważnej zalecie - zakupiony przedmiot staje się własnością kredytobiorcy, a nie banku.

Leasingu i kredytu nie można traktować jako całkowicie substytucyjnych produktów finansowych, bowiem każdy z nich spełnia nieco inną funkcję. Leasing to produkt przeznaczony dla przedsiębiorców, którzy zamierzają wyposażyć się w sprzęt przeznaczony do zużycia. Kredyt zaś, ze względu na wydłużony okres finansowania, będzie lepszym rozwiązaniem w przypadku na przykład zakupu bądź budowy nieruchomości. Stąd niezmiernie ważna jest konieczność określenia, jakie są potrzeby firmy. Pod rozwagę trzeba wziąć na przykład samą wielkości przedsiębiorstwa, politykę księgowo-finansową, rodzaj posiadanych urządzeń IT czy w końcu rodzaj prowadzonej działalności.

Jeżeli przedsiębiorca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą i potrzebuje do pracy zwykłego laptopa, to wyszukiwanie produktów, które pozwolą na optymalizację podatkową, może być dość karkołomnym zadaniem. Tutaj pojawi się raczej zakup gotówkowy bądź kredyt ratalny – najlepiej z oprocentowaniem 0 procent - lub coś takiego jak uproszczona procedura leasingu w x-kom, dzięki której sfinansować można również i niewielki zakup. Korzyści z leasingu stają się bardziej ewidentne, gdy przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą potrzebuje sprzętu profesjonalnego (np. stacji roboczej lub specjalistycznego osprzętu) albo gdy firma prężnie się rozwija i niezbędne stają się inwestycje w infrastrukturę IT. Leasing operacyjny będzie tutaj naprawdę dobrym rozwiązaniem, nie będzie bowiem nazbyt kosztowny. Zakup taki najczęściej trafia w procedurę uproszczoną, co oznacza, że dokumentacja niezbędna do rozpatrzenia wniosku będzie naprawdę mocno okrojona. Dodatkowo w przypadku, gdy będziemy mieli do czynienia ze sprzętem, który będzie systematycznie wymieniany, rozwiązanie w postaci leasingu operacyjnego będzie tańsze i pozwoli na efektywniejsze zarządzanie kosztami użytkowania sprzętu - po okresie użytkowania sprzęt po prostu będzie zwracany i wymieniany na nowy.

Zalety leasingu, czyli leasing komputera też się opłaca

We wpisie pojawiły się już w kilku miejscach informacje o tym, jakie korzyści dać może zakup sprzętu IT poprzez leasing. Czas na syntetyczne ich zestawienie w jednym miejscu.

 • Łatwiejszy dostęp do sprzętu IT oraz oprogramowania komputerowego – zdecydowanie prościej jest uzyskać finansowanie leasingiem niż kredytem inwestycyjnym, głównie dzięki prostszym formalnościom i mniejszym wymaganiom finansowym po stronie leasingodawców w porównaniu z podobną ofertą banków,
 • Optymalizację i zmniejszenie obciążeń podatkowych w ramach tarczy podatkowej – dotyczy to głównie leasingu operacyjnego, w którym kosztami uzyskania przychodu są przede wszystkim raty leasingowe netto,
 • Szybki i prosty sposób na rozwój firmy i jej architektury IT,
 • Firmy leasingowe nie żądają tak wysokiego poziomu zabezpieczeń jak banki,
 • Nie zawsze wymagany jest wkład własny na starcie inwestycji,
 • Daje korzyści finansowe firmie, gdyż nie jest ujmowany jako zobowiązanie, przez co nie obniża zdolności kredytowej przedsiębiorstwa,
 • Najczęściej oznacza krótki okres realizacji zamówienia, szczególnie w przypadku procedury uproszczonej.

Jak wygląda procedura uzyskania leasingu na sprzęt?

Procedura udzielenia leasingu przebiega u leasingodawców w bardzo podobny sposób, aczkolwiek na niektórych jej etapach mogą wystąpić pewne różnice. Na procedurę składa się kilka głównych kroków:

 • Przygotowanie przez przedsiębiorcę dokumentacji finansowej, wniosków i innych dokumentów,
 • Sprawdzenie przez potencjalnego leasingodawcę na podstawie dokumentacji sytuacji przedsiębiorcy – w ruch idą wtedy dane z Biura Informacji Kredytowej, Krajowego Rejestru Długów i innych baz informacji gospodarczej,
 • Sprawdzenie dostawcy oraz samego środka trwałego, który ma być przedmiotem umowy,
 • Decyzja o przyznaniu finansowania, a następnie podpisanie stosownej umowy,
 • Zakup przedmiotu leasingu przez leasingodawcę oraz wydanie go leasingobiorcy.

Jak wygląda uproszczona procedura w x-kom?

W zależności od rodzaju przedmiotu cała procedura może trwać od kilku do nawet kilkunastu dni i trzeba się niestety z tym liczyć. Na szczęście niektóre firmy leasingowe stosują tak zwaną szybką ścieżkę wydawania decyzji. Wówczas część punktów z powyższej listy jest pomijanych, co znacznie skraca czas trwania procedury. Tak jest na przykład w przypadku usługi leasingu oferowanej za pośrednictwem sklepu x-kom. W tym przypadku procedura skrócona jest do minimum i w skrócie realizowana on-line wygląda następująco:

 • wybranie przez kupującego Produktu objętego Akcją Promocyjną i potwierdzenie chęci skorzystania z promocji poprzez przycisk „chcę skorzystać z oferty",
 • wypełnienie formularza zgłoszeniowego,
 • oczekiwanie na kontakt doradcy (Organizatora), który instruuje Uczestnika w zakresie kolejnych kroków, w szczególności wskazuje/przesyła link do strony Finansującego, umożliwiający złożenie wniosku o leasing; datą zawarcia umowy sprzedaży Produktu jest data kontaktu i sporządzenia Zamówienia przed doradcę (Organizatora),
 • złożenie wniosku o leasing, uzyskanie pozytywnej decyzji kredytowej Finansującego i zawarcie umowy leasingu.

Ile to kosztuje?
Sklep x-kom przygotował na swojej stronie kalkulator leasingu, który pozwoli obliczyć ratę i całkowity koszt leasing dla dowolnego produktu. Polecamy spróbować.

 

O czym w kolejnej części?

W kolejnym z wpisów przyjrzymy się, jak proces leasingowy wygląda krok po kroku – czyli od wyboru sprzętu, przez zakup do podsumowania tego, co tak naprawdę zyskujemy biorąc sprzęt IT w leasing. Będzie można także przeczytać o warunkach, które trzeba spełnić, by z sukcesem zakończyć procedurę leasingową i na co koniecznie zwrócić przy niej uwagę.

O autorze

Z zamiłowania muzyk i kompozytor. Hobbistycznie ogromny pasjonat IT. A zawodowo - controllingowiec, analityk i księgowy...

© dobreprogramy
s