MRPiT chce nowych zasad w cyfrowym świecie. Czas na transparentne algorytmy i reguły

Strona główna Aktualności
Jarosław Gowin, Minister Rozwoju, Pracy i Technologii, fot. Getty Images
Jarosław Gowin, Minister Rozwoju, Pracy i Technologii, fot. Getty Images

O autorze

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Techologii ustosunkowało się do interpelacji grupy posłów pytających o zagrożenia związane m.in. z nieuczciwymi praktykami stosowanymi przez dominujące podmioty cyfrowe – zwrócono uwagę na Twitterze. W dokumencie opublikowanym jeszcze pod koniec grudnia 2020 roku, MRPiT poparło "katalog zakazanych praktyk" i zaproponowało wprowadzenie nowych obowiązków dla podmiotów o znaczeniu systemowym.

Mowa tu o szeregu zasad dla wszystkich platform, których przestrzeganie miałoby pomóc w utrzymaniu równego i sprawiedliwego działania każdego podmiotu tego rodzaju, niezależnie od jego wielkości. W praktyce reguły te mogłyby więc ukrócić faworyzowanie własnych produktów i szeroko rozumianą nieuczciwą konkurencję, często widywaną w przypadku dużych firm obecnych głównie w internecie.

Rząd planuje między innymi:

  • zobowiązać podmioty do traktowania usług innych przedsiębiorców oferowanych za ich pośrednictwem w sposób niedyskryminacyjny,
  • zobowiązać duże podmioty do szerszego udostępniania danych będących w ich posiadaniu małym podmiotom;
  • wzmocnienie wymogów transparentności (m.in transparencja algorytmów, czytelność, zrozumiałość i stabilność regulaminów);
  • wzmocnienie wymogu responsywności (kontakt z użytkownikiem) i procedur odwoławczych od decyzji dot. np. usunięcia konta lub zablokowania użytkownika;
  • wprowadzenie interoperacyjności by sprzyjać rozwojowi konkurencji.

Jak sugeruje Ministerstwo, w najbliższym czasie najważniejsze będą w tym zakresie negocjacje zapisów regulacji Digital Service Act/Digital Markets Act (DSA/DMA) proponowanych przez Unię Europejską. Polska ma być do nich dobrze przygotowana na podstawie raportu, który powstał po badaniu prowadzonym na przełomie listopada i grudnia ubiegłego roku, które miało postać "pogłębionych wywiadów indywidualnych oraz grupowych z przedsiębiorcami".

Pełna treść opisywanej odpowiedzi na interpelację znajduje się tutaj.

© dobreprogramy
s