Microsoft pozwany za Windows Update

Strona główna Aktualności

O autorze

Izraelska firma Backweb Technologies pozwała Microsoft za naruszenie jej patentów z 1999 roku dotyczących metod i urządzeń przesyłających i wysyłających informacje pomiędzy zdalnym i lokalnym komputerem.

Przedmiotem sporu jest systemowa usługa inteligentnego transferu w tle (Background Intelligent Transfer Service, BITS). Służy ona do ściągania aktualizacji w taki sposób, aby nie ograniczać pasma dla aplikacji uruchamianych przez użytkownika. Posiada ona funkcje wznawiania transferu po zerwaniu połączenia lub restarcie komputera. według Backweb Technologies usługa ta narusza cztery patenty tej firmy. Trzy z nich są określane jako Transparent Update Patents a czwarty jako patent numer 289 firmy BackWeb. Ten ostatni miałby zostać naruszony z chwilą wprowadzenia BITS w wersji 3.0. Dodała ona funkcje P2P umożliwiające wymianę poprawek w sieci lokalnej.

Firma domaga się zadośćuczynienia w wysokości trzykrotnie większej niż poniesione przez nią straty gdyż Microsoft jakoby wiedział, że narusza sporne patenty. Microsoft na razie odmawia komentarza.

© dobreprogramy