Microsoft stworzył konkurencję dla JPEG

Strona główna Aktualności

O autorze

Gigant z Redmond na konferencji WinHEC zaprezentował nowy format graficzny o nazwie Windows Media Photo. Nowy sposób zapisu będzie zaimplementowany w Viście i XP. Lider projektu, Bill Crow, powiedział, że jednym z najczęstszych powodów ulepszania komputerów jest chęć używania ich do obsługi cyfrowych obrazów. Podczas stworzenia nowego formatu uwzględniono potrzeby producentów aparatów cyfrowych, jedną z kluczowych funkcji Visty ma być zarządzanie "cyfrowymi wspomnieniami".

Windows Media Photo oferuje 24-krotne zmniejszenie rozmiarów pliku, przy jakości lepszej od tej oferowanej przez JPEG i JPEG 2000 przy takim samym współczynniku kompresji. Większość aparatów używa kompresji rzędu 6:1, nowy format ma dawać podobną jakość przy dwukrotnie mniejszym rozmiarze. Mniejsze pliki, prócz oszczędności miejsca na nośnikach, pozwalają na dłuższą pracę na bateriach, gdyż ich zapis jest szybszy.

Format ma działać w inteligentny sposób, podczas kompresji z jednoczesnym zmniejszaniem wymiarów obrazu, odrzucane będą zbędne dane. Podczas obracania grafiki nie będzie już konieczne dekodowanie i ponowne kodowanie obrazu. Format prezentuje zupełnie nowe podejście do kompresji, zakresu kolorów i ich konwersji. Daje także dużą elastyczność w deklarowaniu formatu pikseli i żądanej przepływności (bit rate).

Nowa propozycja Microsoftu została przyjęta z umiarkowanym entuzjazmem. Przedstawiciel Sony Ericssona powiedział, że jego firma planuje obsługę nowego formatu, tak samo, jak w przypadku Windows Media Audio i Windows Media Video. Ze względu na przyjęte plany dotyczące rozwoju, nie nastąpi to jednak przed 2008 rokiem. Fotografik Steven Wells stwierdził, że format Microsoftu może być ciekawą ofertą dla profesjonalistów, gdyż ze względu na utratę jakości, JPEG nie nadaje się do poważnych zastosowań. Najważniejsze jest spopularyzowanie nowego rozwiązania, oraz przekonanie do współpracy największych graczy na rynku programów graficznych, takich jak na przykład Adobe Systems i Apple Computer.

Wciąż nieznany jest bardzo istotny aspekt nowego formatu, jaką jest jego licencja. Zbyt restrykcyjne ograniczenia mogą zaprzepaścić szansę na popularyzację.

© dobreprogramy
s