NASK wspólnie z Fundacją KidProtect walczą z przemocą w Internecie !

Strona główna Aktualności

O autorze

NASK

wraz z Fundacją KidProtect podpisały list intencyjny wyrażający wolę stworzenia systemu przeciwdziałania rozpowszechnianiu w Internecie treści pornograficznych z udziałem dzieci, zwierząt i z elementami przemocy. NASK i KidProtect chcą uruchomić Centrum Monitoringu sieci Internet oraz tzw. hot-line. Dzięki temu użytkownicy Internetu będą mieli możliwość zgłaszania pocztą elektroniczną, poprzez formularze na stronie www, a także telefonicznie lub faksem informacji na temat przestępstw związanych z przemocą i pornografią dziecięcą.

Ze strony NASK temat realizowany będzie przez zespół CERT Polska (Computer Emergency Response Team), który został powołany do reagowania na zdarzenia naruszające bezpieczeństwo w Internecie. Zespół stanowił będzie, przede wszystkim, zaplecze techniczne dla prowadzonej działalności, dzięki czemu łatwiejsza będzie m.in. identyfikacja źródła nielegalnych treści.

© dobreprogramy
s