Nokia wydała Qt 4.5

Strona główna Aktualności

O autorze

Nokia wydała niezwykle oczekiwaną, nową wersję multiplatformowego frameworka Qt 4.5 wraz z środowiskiem programistycznym Qt Creator w wersji 1.0. Oczekiwaną ze względu na zmianę sposobu licencjonowania biblioteki.

Qt 4.5 zostało wydane w trzech modelach licencjonowania: komercyjnej, dla developerów aplikacji którzy nie chcą publikować własnych zmian w bibliotece, pozwalającej na rozwijanie zamkniętego oprogramowania; wolnej licencji LGPL, która wymusza publikację zmian wprowadzonych w bibliotece, ale pozwalającej na tworzenie własnościowego oprogramowania; wolnej licencji GPL, która wymusza udostępnienie wszelkich kodów źródłowych - bibliotek Qt, jak również aplikacji stworzonej w oparciu o nią. Dotychczas niemożliwym było tworzenie zamkniętego programu w oparciu o wolną wersję biblioteki. Udostępnienie wersji na licencji LGPL może przynieść zwiększenie ilości programów, które powstaną w oparciu o Qt.

Nowa wersja przynosi wiele zmian w samej strukturze frameworka. Został zaktualizowany silnik Webkit, który obecnie pozwala między innymi uruchomić elementy flash w aplikacji, udostępnia on również nowe animacje oparte o moduł CSS Transitions oraz nowy silnik JavaScript. Użytkowników systemów spod znaku nagryzionego jabłka na pewno ucieszy przeportowanie Qt pod interfejs Cocoa, dzięki czemu aplikacje w dużym stopniu pod względem wyglądu będą lepiej się upodabniały do aktualnego wyglądu MacOS'a, pozostawienio jednocześnie obsługę starszego brata - frameworka Carbon. Dzięki obsłudze interfejsu Cocoa stało się możliwe tworzenie 64bitowych wersji aplikacji dla systemu MacOS.

Użytkowników systemów korzystających z np. środowiska graficznego Gnome ucieszy fakt domyślnego wykorzystywania skina QGTKStyle, który pozwala na upodobnienie aplikacji wykorzystujących Qt w środowiskach zbudowanych w oparciu o GTK.

Wraz z nową wersją biblioteki pojawiła się stabilna wersja środowiska programistycznego Qt Creator 1.0, pozwalającego na łatwe tworzenie aplikacji przy pomocy języka C++. Program ułatwia tworzenie i projektowanie interfejsów aplikacji dzięki wizualnym edytorom kontrolek.

Z pozostałych zmian warto wymienić obsługę dokumentów Open Document Format, obsługę XSLT. Autorzy zapewniają o licznych poprawkach wydajności renderowania biblioteki.

Bibliotekę, jak i środowisko programistyczne można pobrać ze stron projektu.

© dobreprogramy