Nowa, zlokalizowana wersja JD Edwards EnterpriseOne

Strona główna Aktualności

O autorze

Oracle Polska ogłosił dzisiaj, że zostały zakończone prace nad zlokalizowaniem pakietu JD Edwards EnterpriseOne w jego najnowszej wersji 8.11 SP1. Lokalizacja ta - podobnie jak dla wersji 8.10 - została wykonana bezpośrednio przez producenta, a nie - jak poprzednio - przez partnerów. Pakiet zintegrowanych aplikacji JD Edwards EnterpriseOne znajduje się w ofercie Oracle od początku 2005r. Rozwiązanie to zostało zaprojektowane z myślą o przedsiębiorstwach z rynku MSP, zwłaszcza produkcyjnych, dystrybucyjnych i zarządzanych projektowo.

Rozszerzenia funkcjonalne w wersji 8.11 obejmują między innymi: Demand Flow Manufacturing (lean manufacturing), wbudowany moduł CRM wewnętrznie zintegrowany z ERP/SCM oraz dalsze rozszerzenia RFID. Jednym z głównych udoskonaleń w systemie JD Edwards 8.11 jest oparcie go w całości na architekturze internetowej. System zapewnia szybszy czas reakcji na działania użytkownika dzięki zastosowaniu najnowszej wersji rozwiązania EnterpriseOne Tools; oferuje ono poprawę wydajności systemu dzięki obsłudze procesów wielowątkowych.

Jest to druga już wersja rozwiązania JD Edwards spolonizowana bezpośrednio przez Oracle. Wzięcie odpowiedzialności przez naszą firmę za polską wersję językową pakietu i za ciągłe dostosowywanie jej do polskiego prawa jest potwierdzeniem naszej strategii inwestowania znacznych zasobów w rozwiązania ERP/CRM przeznaczone dla rynku małych i średnich przedsiębiorstw. Lokalizacja wersji 8.11 potwierdza zaangażowanie Oracle w dalszy rozwój JD Edwards, którego używa w Polsce już ponad 80 przedsiębiorstw - powiedział Marcin Mazur, Solutions Sales Group Manager z Oracle Polska.

© dobreprogramy
s