Onet.pl najpopularniejszy wśród internautów

Strona główna Aktualności

O autorze

Jak wynika z badania TNS Interbus, przeprowadzonego przez TNS OBOP, najbardziej znanym portalem wśród internautów jest Onet.pl.

W I kwartale 2004 roku znajomość wspomagana polskich portali internetowych przedstawiała się następująco:

ONET - 96% i była wyższa od notowanej rok wcześniej o 4 punkty procentowe.
WIRUALNA POLSKA - 93% tj. o 3 punkty procentowe więcej, niż przed rokiem.
INTERIA 75%, co stanowi wzrost wskaźnika znajomości wspomaganej o 6 punktów procentowych w ciągu minionego roku.
Gazeta.pl i serwis Wyborcza - 59% - wzrost o 6 punktów procentowych.

Wskaźnik dla pozostałych z dziesiątki najpopularniejszych serwisów i portali nie zmienił się zasadniczo, zaś w przypadku serwisu Rzeczpospolita zmniejszył się o 4 punkty procentowe.

Ze znajomością portalu bądź serwisu powiązana jest chęć korzystania z niego. W I kwartale 2004 roku średni odsetek internautów korzystających z portalu Onet.pl w miesiącu poprzedzającym badanie był o 8 punktów procentowych wyższy niż rok wcześniej. Dla Wirtualnej Polski oraz portalu Gazeta.pl wraz z serwisem Wyborcza zanotowano 11 procentowy wzrost tego wskaźnika, a dla portalu INTERIA.pl 10 procentowy.

© dobreprogramy
s