EfficientPIM 2.98 - recenzja

EfficientPIM to elektroniczny organizer, dający swojemu użytkownikowi możliwość łatwego zarządzania czasem, planowania zadań, przechowywania notatek, haseł oraz szczegółów dotyczących kontaktów.

Interfejs:
Bardzo przejrzysty i intuicyjny w obsłudze, z możliwością wyboru schematu kolorystycznego. Program można skonfigurować tak, by po uruchomieniu wyświetlał konkretny moduł, np. „Kalendarz”, „Zadania” lub „Dziennik”. Pasek boczny aplikacji pozwala na szybką nawigację pomiędzy poszczególnymi modułami bez konieczności korzystania z menu. Nieużywane moduły można z paska bocznego usunąć. Pasek narzędziowy, umieszczony na górze, daje użytkownikowi możliwość szybkiego dodawania wydarzeń, tworzenia notatek czy wpisów dziennika, niezależnie od wyświetlanego modułu. Będąc w konkretnym module nowe domyślne wpisy dodaje się podwójnym kliknięciem myszki; na przykład w „Notatkach” dwuklik tworzy nową notatkę. Nowe wpisy można również tworzyć za pomocą skrótów klawiaturowych, których niestety nie da się zmodyfikować.

Moduły:
„Dziś”
Moduł domyślny, wyświetlający w dwóch kolumnach podgląd najbliższych wydarzeń oraz zadań do wykonania. Użytkownik sam określa liczbę wyświetlanych dni przyszłych (minionych niestety nie) od 1 do 100 oraz określa, które zadania mają być wyświetlane (zadania bez daty, z pominięciem zadań zakończonych).

„Kalendarz”
Zawiera wszystkie wydarzenia dodane przez użytkownika oraz zadania, w których ustawiono datę rozpoczęcia. Widok Kalendarza pozwala na wyświetlenie wydarzeń/zadań z dnia, tygodnia, tygodnia roboczego, miesiąca lub roku. Poszczególne wydarzenia można rozmieszczać w Kalendarzu metodą „przeciągnij i upuść”, a zakończone zadania ukrywać.

„Wydarzenia”
Moduł ten daje wgląd we wszystkie wydarzenia umieszczone w bazie programu, zarówno przyszłe jak i zaległe. Jednym kliknięciem można zdefiniować filtr wyświetlania zdarzeń – wszystkie, tylko dzisiejsze, przyszłe lub minione. W celu ułatwienia przeszukiwania wydarzeń istnieje możliwość ich posegregowania – według daty, czasu trwania, nadanego priorytetu lub miejsca, w których mają się one odbyć. Bardzo ciekawym wizualnie elementem jest możliwość podpięcia każdego zadania pod odpowiednią kategorię i nadanie jej koloru. Przykładowo tworzymy kategorię „Finanse” i nadajemy jej kolor zielony. Każde nowe wydarzenie, podpięte pod tę kategorię, zostanie podświetlone zielonym tłem. Zaszeregowanie wszystkich wydarzeń do kolorowych kategorii bardzo ułatwia pracę z programem i pozwala użytkownikowi szybko rozeznać się w planie dnia czy miesiąca. W wersji płatnej użytkownik sam określa kategorie i dobiera im kolor, w wersji bezpłatnej kategorie i kolory zdefiniował odgórnie producent programu. Niewygodnym byłoby ciągłe dodawanie wydarzeń, które występują cyklicznie, na przykład co tydzień lub co kwartał. Producent EfficientPIMa przewidział ten element i wyposażył edytor zdarzeń w mechanizm regulujący cykliczność występowania danego wydarzenia. Przykład – każdego 20-ego dnia miesiąca płacimy podatek. Tworzymy nowe wydarzenie „Zapłacić podatek”, dodajemy datę 20 stycznia i ustawiamy zdarzenie jako cykliczne, comiesięczne. Dodatkowo program może za pomocą wyskakującego okienka oraz dźwięku przypominać użytkownikowi o planowanym wydarzeniu. Przypomnienie możemy otrzymać dokładnie w momencie rozpoczęcia wydarzenia lub nawet kilka tygodni przed jego wystąpieniem. Do wydarzeń można dodawać również notatki i załączniki. Przykładowo tworzymy wydarzenie o nazwie „Prezentacja w firmie”; dodając do tego wydarzenia plik z daną prezentacją, możemy ją otworzyć bezpośrednio z poziomu EfficientPIMa.

„Zadania”
Moduł ten odpowiedzialny jest za planowanie i edycję zadań do wykonania. Każdemu zadaniu przypisać można odpowiednią kategorię (podobnie jak w Wydarzeniach), datę rozpoczęcia oraz zakończenia, notatkę, cykliczność, a także status wykonania, wyrażony w procentach. Przypomnienie dotyczące zadania użytkownik może ustawić - zależnie od preferencji – przed rozpoczęciem zadania lub przed terminem jego zakończenia. Lista zadań widoczna jest nie tylko bezpośrednio w module „Zadania”, lecz także w domyślnym widoku zaraz po otwarciu programu (moduł „Dziś”) oraz w panelu po prawej stronie Kalendarza.

„Notatki”
Edytor notatek swoją funkcjonalnością przypomina profesjonalne edytory tekstowe. Utworzony w notatce tekst można dowolnie formatować, dodawać załączniki, grafikę, adresy URL, tabele, a nawet emotikonki. Każdej notatce automatycznie przypisywana jest data i godzina jej utworzenia oraz ostatniej modyfikacji. Prywatność umieszczonych tu notatek można ochronić dodatkowym hasłem.

„Notatki pulpitu”
Bardzo ciekawy i przydatny element, będący odpowiednikiem tzw. „żółtych karteczek”, przyklejanych do monitora, mających zwrócić uwagę użytkownika na zazwyczaj pilne sprawy do wykonania. Edytor tych notatek jest bardzo prosty, ale ważniejsza jest tutaj kwestia widoczności notatki – może ona znajdować się na pustym pulpicie lub być stale widoczna, pomimo aktywnych wielu innych okien eksploratora. Poszczególnym notatkom można przypisać różne kolorystycznie tła.

„Kontakty”
Moduł Kontaktów pozwala stworzyć naprawdę potężną bazę personalno-teleadresową. Według własnego uznania kontakty podzielić można na grupy, przykładowo na prywatne i służbowe. Dodając osobę lub firmę do takiej bazy, mamy możliwość skatalogowania wszelkich danych tej osoby/firmy. Producent EfficientPIMa wyposażył swój program w wiele domyślnych rekordów, które pozwalają użytkownikowi bardzo dokładnie określić właściwości danego kontaktu. Prócz standardowych, takich jak imię, nazwisko czy adres, są to również: rodzaj używanego komunikatora, pager, płeć, zawód, mocne strony, hobby, zajmowane stanowisko w firmie i wiele innych. Ciekawym rekordem jest pole „urodziny”, które po wypełnieniu i ustawieniu przypomnienia zostaje automatycznie dodane do Kalendarza. Prócz standardowych rekordów użytkownik ma również możliwość dodania sześciu własnych.

„Menedżer haseł”
Menedżer haseł podzielony jest domyślnie na cztery grupy przechowywania: zwykłe hasła, kody rejestracyjne programu, hasła do kont pocztowych oraz hasła do kont FTP. Użytkownik ma również możliwość tworzenia własnych grup haseł. Co do bezpieczeństwa przechowywania umieszczonych w programie haseł, nie posiadam żadnej wiedzy na ten temat. Owszem, bazę programu można zabezpieczyć hasłem; sam moduł „Menedżer zadań” można zabezpieczyć dodatkowym, osobnym hasłem. Czy są to jednak wystarczające zabezpieczenia?

„Ulubione adresy internetowe”
Ten moduł pełni rolę katalogu ulubionych stron internetowych użytkownika. Można tu zdefiniować nazwę witryny, jej adres URL oraz – jeżeli na danej stronie jesteśmy zarejestrowanym użytkownikiem – nazwę użytkownika i hasło.

„Dziennik”
Typowy pamiętnik, z bardzo rozbudowanym edytorem tekstu. Może pełnić rolę prywatnego bloga; istnieje możliwość zabezpieczenia go osobnym hasłem.

„Szukaj”
Może się zdarzyć, że w bardzo rozbudowanej bazie EfficientPIMa trudno nam będzie odszukać dawne wydarzenie lub konkretny wpis Dziennika czy notatkę. Pomocna okaże się wbudowana w program „szukajka”. Wystarczy podać jedno słowo kluczowe i nacisnąć „enter”. Jeżeli przed wyszukaniem zaznaczymy opcję „szukaj wszędzie”, program przeszuka całą swoją bazę i wyświetli wyniki wyszukiwania ze wszystkich modułów. Jeżeli chcemy przeszukać tylko jeden moduł, wystarczy zaznaczyć to przed wyszukiwaniem – wówczas „szukajka” ograniczy się tylko do wskazanego modułu.

„Kosz”
Wszelkie wpisy w programie można usuwać. Użycie opcji „Usuń” nie oznacza jednak bezpowrotnej utraty danych. Usunięte wpisy trafiają najpierw do Kosza, skąd mogą być ponownie przywrócone lub całkowicie usunięte przez użytkownika.

Podsumowanie:
Przyjemny dla oka wygląd, łatwość obsługi, idealna stabilność działania oraz ogromne możliwości edycyjne – oto cechy, które z pewnością są w stanie przyciągnąć do EfficientPIMa rzesze użytkowników. Praca z tą aplikacją to czysta przyjemność. Pierwsze uruchomienie powoduje utworzenie przykładowej bazy danych, która początkowym użytkownikom daje szczegółowy, a jednocześnie bardzo wyraźny wgląd w możliwości programu oraz pozwala zapoznać się z zasadami jego działania. Dla polskiego użytkownika jest to szczególnie ważne, gdyż program nie posiada niestety pliku pomocy w języku polskim. Do pełni szczęścia brakuje tu również wbudowanego klienta pocztowego, którego twórcy EfficientPIMa nie oferują nawet w płatnej wersji programu. Moim zdaniem EfficientPIM jest w stanie zadowolić nawet najbardziej wybrednych i wymagających użytkowników. Oczywiście w stosunku do wersji płatnej korzystanie z wersji bezpłatnej w pewien sposób ogranicza działanie programu, jednak nie ma to żadnego wpływu na jakość jego działania, a związane jest jedynie z rozszerzonymi możliwościami edycyjnymi i widokiem poszczególnych modułów. Przeciętny użytkownik na pewno nie uzna tego za minus.

---------------------------------
Zrzuty ekranu
Pobierz najnowszą wersję programu
Oficjalna strona programu
EfficientPIM - pełna wersja za darmo