Otwarte standardy wymiany danych standardem ?!

Strona główna Aktualności

O autorze

O bardzo ciekawym przedsięwzięciu wdrożonym w Dani informuje serwis eGov.pl. Utworzono tam InfoStructureBase aby udostępniać informację o standardach wymiany danych, w szczególności w sektorze publicznym. ISB została utworzona przez Duńskie Ministerstswo Nauki, Technologii i Inowacyjności i jest publicznie dostępna. Celem Duńskiego Ministerstwa jest umożliwienie przeszukiwania i odnalezienia informacji o wszystkich standardach eGovernment i o interfejsach do danych publicznych w Danii. Rozwijanie i publikacja standardów zapewniają cztery narzędzia: Infosite dostarcza informację o incjatywach standaryzacyjnych i pracujących nad nimi grupach. Narzędzia pracy grupowej, udostępniane grupom, pomagają w prowadzeniu prac standaryzacyjnych. Repozytorium międzynarodowych standardów zawiera schematy XML (XML schemas), ich fragmenty a także opisy interfejsów i procesów. Repozytorium "Universal Description, Discovery, and Integration" (UDDI) zawiera informację o usługach sieciowych (WEB) z danymi pochodzącymi z sektora publicznego.

Koncepcja jest o tyle bardzo istotna, że pozwoliłaby (gdyby coś na jej kształt było wdrożone w naszym kraju) uniknąć problemów podobnych do "sprawy Janosika", a także umożliwiłaby działanie na rynku oprogramowania na zasadach uczciwej konkurencji.

© dobreprogramy
s