Polskie szybkie łącza w oczach Komisji Europejskiej

Strona główna Aktualności

O autorze

W ogłoszonym dzisiaj sprawozdaniu okresowym Komisji Europejskiej nr 13 przedstawiono w skrócie stan jednolitego europejskiego rynku telekomunikacyjnego na grudzień 2007 r. na podstawie informacji i liczb pochodzących od krajowych regulatorów rynku telekomunikacyjnego oraz jego uczestników.

Jak podano w sprawozdaniu, światowymi liderami w zakresie usług szerokopasmowych, ze wskaźnikami penetracji rynku powyżej 30%, były na koniec 2007 r. Dania, Finlandia, Holandia i Szwecja. Wszystkie wspomniane wyżej państwa, a także Wielka Brytania, Belgia, Luksemburg i Francja, osiągnęły w lipcu 2007 r. wskaźniki penetracji usług szerokopasmowych wyższe od wskaźnika dla Stanów Zjednoczonych (22,1%). W 2007 r. dodano w Europie 19 milionów łączy szerokopasmowych, co odpowiada przeszło 50 000 gospodarstw domowych dziennie. Sektor usług szerokopasmowych wygenerował szacunkowe przychody w wysokości 62 miliardów euro, a łączna penetracja rynku osiągnęła 20%. Umocnienie jednolitego rynku, wzmocnienie konkurencji i ograniczenie obciążeń administracyjnych może przynieść szereg dalszych korzyści konsumentom.

Europejski model regulacyjny zaprojektowano z myślą o zwiększeniu konkurencji na rynku telekomunikacyjnym i z pewnością zaczyna to przynosić efekty - stwierdziła Viviane Reding, unijna komisarz ds. telekomunikacji. Nie wszystko jednak zostało już zrobione. Konkurencja w zakresie dostępu do sieci stacjonarnej jest ograniczona, a w przypadku 86,5% klientów jest on nadal zapewniany przy wykorzystaniu infrastruktury tradycyjnego operatora. Ponadto, mimo iż technologie telekomunikacyjne nie znają granic, jedynie 30% działalności głównych operatorów UE prowadzone jest poza ich rynkiem krajowym. Wynika z tego, że nadal brakuje nam atrakcyjnego jednolitego rynku dla przedsięwzięć i usług na skalę europejską, musimy więc wzmóc nasze wysiłki, aby zmniejszyć granice regulacyjne w Europie.

Niestety na tle innych krajów Unii, Polska wygląda blado. W świetle sprawozdania penetracja łącz szerokopasmowych w naszym kraju wynosi 8,4% co jest wynikiem lepszym jedynie od Bułgarii (7.6%). Średnia unijna wynosi 20%.

Wartość sektora telekomunikacyjnego wynosi prawie 300 miliardów euro (2% PKB UE). Urósł on w ubiegłym roku o 1,9%. Rok 2007 był również piątym kolejnym rokiem wzrostu inwestycji w tym sektorze, których wielkość przekroczyła 50 miliardów euro (wynik podobny do odnotowanego w USA i wyższy od uzyskanego łącznie przez Chiny i Japonię).

Największym segmentem rynku telekomunikacyjnego pozostaje telefonia komórkowa, która odnotowała zwiększenie przychodów o 3,8% do 137 miliardów euro. Wskaźnik penetracji telefonii komórkowej wzrósł do 112% w porównaniu ze 103% w roku 2006. Zwiększa się również wykorzystanie technologii 3G - w 2007 r. był to wrost dwukrotny, do 20% i 88 milionów abonentów. Aż 12 milionów klientów zmieniło w międzyczasie operatora korzystając z nowych przepisów pozwalających zachować poprzedni numer. Jednocześnie o 5% spadły przychody z telefonii stacjonarnej.

© dobreprogramy