Conky dla twojego Pulpitu

Korzysta z Was ktoś jeszcze z Conky? Jeśli tak, to chcę Wam zaprezentować mały swój skrypt, który powstał z połączenia i zmodyfikowania wielu innych (tutaj koła drugi raz nie można odkryć) skryptów. Oczywiście, sugestię w modyfikowaniu mile widziane :)

Po za tym mam pytanie do użytkowników Ubuntu. Czy Conky Manager został porzucony?

Kod wygląda następująco:

# WINDOW
own_window yes
own_window_type desktop
own_window_transparent yes
own_window_hints undecorated,below,skip_taskbar,skip_pager,sticky
own_window_colour 000000
own_window_argb_visual yes
own_window_argb_value 0
#own_window_class Conky
own_window_title Weater Conky

gap_x 5
gap_y 5
#minimum_width 250
minimum_size 0 0
alignment top_right

# FONTS

use_xft yes
xftalpha 1
xftfont Monospace:size=11
override_utf8_locale yes

# COLORS
draw_shades no #yes
default_shade_color 000000
draw_outline no
default_outline_color 000000

#default_color 656667 # Waldorf original colour
#default_color 7a7a7a # Flame & Bunsen Grey
#default_color 929292 # Labs Grey
#default_color C0C0C0 # Silver
#default_color FFFFFF
color0 B0E0E6 # PowderBlue
color1 778899 # LightSlateGray
#color2 D8BFD8 # Thistle
color2 FFFFFF
color3 9ACD32 # YellowGreen
color4 FFA07A # LightSalmon
color5 FFDEAD # NavajoWhite
color6 00BFFF # DeepSkyBlue
color7 5F9EA0 # CadetBlue
color8 BDB76B # DarkKhaki
color9 000000 # IndianRed

# BORDERS
draw_borders no #yes
# Stippled borders?
stippled_borders 5
# border margins
border_inner_margin 15
border_outer_margin 15
# border width
border_width 2
# graph borders
# draw_graph_borders yes
# default_graph_size 15 40

# MISC

# Boolean value, if true, Conky will be forked to background when started.
background no

# Adds spaces around certain objects to stop them from moving other things
# around, this only helps if you are using a mono font
# Options: right, left or none
use_spacer none

# Subtract (file system) buffers from used memory?
no_buffers yes

# Imlib2 image cache size, in bytes. Default 4MiB Increase this value if you use
# $image lots. Set to 0 to disable the image cache.
imlib_cache_size 0

# Use the Xdbe extension? (eliminates flicker)
# It is highly recommended to use own window with this one
# so double buffer won't be so big.
double_buffer yes

update_interval 1.0

TEXT
${color4}${alignc} Dostępne aktualizacje ${color 006600}${font Cantarell:bold:size=10}${execpi 10800 checkupdates | wc -l}${font}${color}
${color4}${alignc} Zainstalowane pakiety: ${color2}${execi 10000 pacman -Q | wc -l}
${color4}${alignc} Jajko ${color}${kernel}
${color4}${alignc} Manjaro ${color}${machine}${color6}
${hr 2}${font xos4 Terminus::size=10}
${alignc}Manjaro Linux XFCE
${color4}${alignc} MANJARO - ENJOY THE SIMPLICITY!
${color6}${hr 2}${font xos4 Terminus::size=10}
${color4}Władca:${alignr}${nodename}
${color4}Pracuję od:${alignr}${uptime}
${color6}${hr 2}${font xos4 Terminus::size=10}
${color3}RAM:$alignr${mem} / ${memmax}
${goto 40}$alignr${membar 5,170}
${goto 40}$color2${top_mem name 2}$alignr$color${top_mem mem_res 2}
${goto 40}$color2${top_mem name 3}$alignr$color${top_mem mem_res 3}
${goto 40}$color2${top_mem name 4}$alignr$color${top_mem mem_res 4}
${color4}CPU:${alignr}${cpu cpu0}%
${voffset 5}${goto 40}$font$color2${top name 1}$alignr$color${top cpu 1}%
${goto 40}$color2${top name 2}$alignr$color${top cpu 2}%
${goto 40}$color2${top name 3}$alignr$color${top cpu 3}%
${goto 40}$color2${top name 4}$alignr$color${top cpu 4}%
${color6}${cpugraph 15,333 000000 95a3ab}
CPU 1:${alignr}${hwmon 0 temp 1}°C
CPU 2:${alignr}${hwmon 2 temp 1}°C
${color6}${hr 2}
${color4}Procesor i pamięć 
${color1}Użycie procesora ${color0}${alignc} ${cpubar 3,81} ${alignr} ${color1}$cpu% @ ${freq_g cpu}GHz
${color1}Core1: ${color0}${cpubar cpu0 3,55} ${color1}${cpu cpu0}% ${alignr}${color1}${cpu cpu2}% ${color0}${cpubar cpu2 3,55}${color1} :Core3
${color1}Core2: ${color0}${cpubar cpu1 3,55} ${color1}${cpu cpu1}% ${alignr}${color1}${cpu cpu3}% ${color0}${cpubar cpu3 3,55}${color1} :Core4
${color6}${hr 2}${font xos4 Terminus::size=9}
${color1}${alignc}Temperatura:${color4} CPU: ${color1}${hwmon 0 temp 1}°C${color4}
${color6}${hr 2}${font xos4 Terminus::size=9}
${alignc}${color7}PAMIĘĆ MASOWA
${color7}Dysk C:
${color7}Linux: ${color1} (${fs_type})  ${alignc}${color1}${fs_size /} > ${color1}${fs_used /}${color0} ${alignr}${fs_bar 3,50} ${color6}(${fs_used_perc /}%)
${color7}Dysk SSD:$alignr${fs_used /home} / ${fs_size /home}
${color8}Dysk Zapis-> ${alignc}${color2}${diskio_read}/s ${alignr}${color2}${diskio_write}/s ${color8}<-Dysk Odczyt
${color6}${diskiograph_read 15,140 000000 95a3ab} ${alignr}${color6}${diskiograph_write 15,140 000000 434745}$color
${color6}${hr 2}${font xos4 Terminus::size=9}
${font Cantarell:bold:pixelsize=25}${color}${alignc}Kocham Małgorzatę! <3 ${color}${font}