Silverlight na Linuksa

Strona główna Aktualności

O autorze

W ramach projektu Mono zostanie opracowania linuksowa wersja technologii Silverlight, o której niedawno pisaliśmy.

Zapewnił o tym Miguel de Icaza, wiceprezes Novella i szef projektu Mono. Zapowiedział, że użytkownicy Linuksa będą mogli zacząć korzystać z technologii Microsoftu już pod koniec roku. Przeportowanie Silverlight ma umożliwić używanie języków .NET do tworzenia aplikacji webowych działających na Linuksie i innych platformach wspieranych przez Mono.

Microsoft nie planuje na razie wydania Silverlight dla Linuksa. Twierdzi, że zależy to od zapotrzebowania zgłaszanego przez użytkowników. Najbliższe plany korporacji obejmują stworzenie dla urządzeń przenośnych, w tym działających pod kontrolą Windows Mobile.

© dobreprogramy