Strategia Informatyzacji Rzeczypospolitej Polskiej – ePolska

Strona główna Aktualności

O autorze

Kompleksowy dokument przedstawiający priorytety w dziedzinie rozwoju społeczeństwa informacyjnego, został zaprezentowany dzisiaj na konferencji prasowej w budynku Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W strategii przygotowanej przez Urząd Komitetu Badań Naukowych wskazano sposób, w jaki zostanie przeprowadzona przemyślana i skoordynowana informatyzacja kraju, uwzględniono cele i zadania inicjatyw przedstawianych i wdrażanych przez struktury Unii Europejskiej, projekty za koordynację których odpowiada minister, a także wskazuje na obszary zagadnień, które w ramach realizacji strategii tworzone i wdrażane będą przez poszczególne ministerstwa.

Nawiązując do założeń Strategii Lizbońskiej oraz Planów Działania e-Europe w strategii wyodrębniono cztery obszary o najważniejszych dla Polski celach takich jak: powszechny Internet szerokopasmowy dla szkół, Wrota Polski (administracja publiczna dla społeczeństwa informacyjnego), polskie treści w Internecie, powszechna edukacja informatyczna.

\"Strategia informatyzacji\" zobowiązuje poszczególne ministerstwa oraz urzędy centralne do opracowania strategii resortowych w określonych terminach. Spośród zapowiadanych w \"Strategii\" szczegółowych planów działania powstał już dokument \"Wrota Polski\" - czyli plan wdrożenia w Polsce e-Government (elektronicznej administracji publicznej) wraz z wyliczeniami kosztów jego wdrożenia i oszczędności dla budżetu państwa.

Źródło: eGov

© dobreprogramy
s