Czekają nas losowe kontrole Poczty Polskiej. Za niezarejestrowany odbiornik telewizyjny zapłacisz 681 zł

Czekają nas losowe kontrole Poczty Polskiej. Za niezarejestrowany odbiornik telewizyjny zapłacisz 681 zł

Czekają nas losowe kontrole Poczty Polskiej. Za niezarejestrowany odbiornik telewizyjny zapłacisz 681 zł
04.07.2016 11:22

Jak wiecie, nie wyszło z dużą nowelizacją ustawy medialnej,wprowadzającej powszechną składkę audiowizualną na medianarodowe – abonament wciąż będzie ściągany na starychzasadach. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego po prostu niezdążyło z zapowiedzeniem zmian w czasie wymaganym przez UnięEuropejską. Nie oznacza to jednak, że nic w kwestii abonamentu niebędzie się działo. Rozważane jest pozyskanie danych o abonentachkablówek i platform telewizji cyfrowej, zapewne posiadającychjakieś niezarejestrowane odbiorniki telewizyjne. W teren ruszyćmają zaś już niebawem kontrolerzy Poczty Polskiej, którzyzapukają także do tych, którzy nigdy telewizora czy radia nierejestrowali.

Zgodnie z obowiązującym prawem, każdy posiadacz odbiornikaradiowego i/lub telewizyjnego musi w ciągu 14 dni od zakupuurządzenia zgłosić je w najbliższej placówce Poczty Polskiej.Powoduje to objęcie zgłaszającego obowiązkiem uiszczania opłatabonamentowych, już od pierwszego dnia miesiąca następującego porejestracji. Jeśli opłata nie zostanie uiszczona, to wówczasuruchamiana jest procedura egzekucyjna.

Na początku Poczta wysyła zawiadomienie o koniecznościpłacenia, jeśli to nie pomoże, to wysyłane jest upomnienie zwezwaniem do wykonania obowiązku pod groźbą wszczęciapostępowania egzekucyjnego, a jeśli abonent i to zignoruje, towystawiony zostaje tytuł wykonawczy do urzędu skarbowego, któryzajmie się egzekucją zaległego abonamentu radiowo-telewizyjnego.Obecnie rocznaopłata za radio i telewizor wynosi 245,15 zł, a za samo radio75,60 zł.

Pilnować tych płatności z mocy ustawy ma Poczta Polska. Do tejpory jej kontrolerzy odwiedzali osoby, które kiedyś odbiornikzarejestrowały – i z jakiegoś powodu przestały płacić(niekoniecznie ze złej woli, może np. zapomniały wyrejestrować).Ale wygląda na to, że tym razem kontrole pojawią się także utych, którzy odbiorników nie rejestrowali.

Rzecznik Poczty Polskiej wyjaśnił, że kontrole dotyczyć mogąkażdego. Uzbrojeni w upoważnienia do przeprowadzania kontroli,wyposażeni w identyfikatory i legitymacje służbowe pracownicyPoczty Polskiej sprawdzać mogą wszystkich użytkownikówodbiorników radiofonicznych i telewizyjnych na terenie całejPolski. Wybór adresów do kontroli odbywać się ma losowo, branebędą pod uwagę też donosy osób trzecich, które poinformująPocztę o odbiorniku.

Jeśli kontroler stwierdzi, że korzystamy z niezarejestrowanegoodbiornika, wyda nakaz rejestracji, oraz obciąży kontrolowanegoopłatą za używanie niezarejestrowanego odbiornika. To obecnietrzydziestokrotność opłaty abonamentowej obowiązującej w dniuwykrycia takiego odbiornika, obecnie będzie to więc 22,70 zł *30 =681 zł. Na taką kwotę wystawiony zostanie tytuł wykonawczy doUrzędu Skarbowego. Nie liczcie na żadne ulgi ani rozłożenie tejkwoty na raty, Poczta Polska nie ma podstaw prawnych do takiegopotraktowania zaległości.

Nie do końca jednak wiadomo, jakie to kompetencje kontrolerzyPoczty Polskiej posiadają do rozpoznania odbiornika. Problem tkwibowiem w tym, że w świetle ustawy nie każde urządzeniewyglądające jak telewizor lub radio jest odbiornikiemradiofonicznym lub telewizyjnym, za którego zobowiązani jesteśmyuiścić abonament. Jak do tej pory nikt tej sprawy przed sądem niepodniósł, ale przypominamy: zgodnie z literą ustawy z dnia 21kwietnia 2005 r. odbiornikiem radiofonicznym albo telewizyjnym (…)jest urządzenie techniczne dostosowane do odbioru programu.

To zaś oznacza, że jeśli urządzenie nie spełnia specyfikacjiETSI TS 101 154 V. 1.8.1:2007 Europejskiego Instytutu NormTelekomunikacyjnych, to odbiornikiem nie jest, ponieważ nie jestdostosowane do odbioru programu. Wysłaliśmy do Poczty Polskiejzapytanie w tej kwestii – jak tylko instytucja ta przedstawi swojąwykładnię w tej kwestii, powiemy Wam dokładnie, za co tych 681złotych opłaty dodatkowej płacić nie będziecie musieli.

Programy

Zobacz więcej
Źródło artykułu:www.dobreprogramy.pl
Oceń jakość naszego artykułuTwoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Wybrane dla Ciebie
Komentarze (211)