Visual C++ 2010 Express

Strona główna Windows Programowanie Środowiska programistyczne
Pobierz program
zabezpiecz pobieranie Asystent może proponować instalację ofert reklamowych, na które nie musisz wyrażać zgody w celu pobrania programu. Możesz też użyć linków bezpośrednich bez asystenta (przycisk obok). W przypadku omyłkowej instalacji niechcianego oprogramowania polecamy skorzystanie z naszego poradnika.

Całkowicie bezpłatne (również do użytku komercyjnego) narzędzie przeznaczone do tworzenia bibliotek, klas, aplikacji konsolowych i okienkowych (Windows Forms) w języku C++ w trybie zarządzanym przez .NET Framework 4.

Visual C++ to część bezpłatnego środowiska programistycznego Visual Studio 2010 Express. Program posiada edytor wizualny z wieloma wbudowanymi kontrolkami, rozbudowany edytor kodu i możliwością tworzenia własnych, system inteligentnych podpowiedzi, debugger, a także oferuje pełną integrację z Microsoft SQL Server 2008 i 2008 R2. Aplikacja posiada także opcję instalacji pakietu MSDN Library - zintegrowanej, również kontekstowej wersji offline pomocy dostępnej na stronach internetowych MSDN. Do instalacji programu wymagane jest połączenie z Internetem - instalator pobiera odpowiednie komponenty online.

Wersje Express to bezpłatne edycje komercyjnego pakietu Visual Studio 2010, skierowane do studentów, hobbystów i wszystkich rozpoczynających swoją przygodę z programowaniem w .NET. Cechuje je modułowa budowa (osobna część dla każdego języka) oraz dostosowanie dla początkujących programistów przy jednoczesnym zachowaniu wszystkich najważniejszych cech "pełnego" Visual Studio. Oprogramowanie można wykorzystywać w celach komercyjnych. Wszystkie aplikacje wraz z kodem można też bezproblemowo przenieść do pełnej wersji Visual Studio 2010 i tam dalej rozwijać.

Główne funkcje i zalety programu

  • edytor wizualny z ponad setką wbudowanych kontrolek i opcją tworzenia własnych
  • rozbudowany edytor kodu (kolorowanie składni, opcje edycyjne)
  • IntelliSense: podpowiadanie składni, inteligentne kończenie fragmentów kodu, szablony kodu, weryfikacja spójności kodu na żywo, analiza zmiennych i wiele innych...
  • w pełni funkcjonalny debugger
  • pełna integracja z SQL Server 2005 ("przeciągnij i upuść", zarządzanie bazą z poziomu Visual Studio)
  • zintegrowana pomoc kontekstowa online i offline

Główne ograniczenia wersji Express

  • modułowa budowa i podział na języki (niemożność pracy z aplikacjami wielojęzykowymi)
  • brak obsługi .NET Compact Framework (nie można tworzyć aplikacji na urządzenia przenośne)
  • brak zaawansowanych narzędzi biznesowych i analitycznych
  • brak rozszerzeń współpracy zespołowej
© dobreprogramy

Recenzje użytkowników

Zaloguj się, aby dodać swoją recenzję!

Komentarze

0 nowych
Delphinek   1 #70 24.09.2016 07:04

Czy obecnie po instalacji tego programu działa jeszcze strona internetowa na której dokonywało się jego rejestracji ?

  #69 28.01.2016 12:58

coff object conversion utility przestał działać. Może ktoś potrafi pomóc?

darek719   42 #68 30.10.2015 20:49

dobre narzędzie przeznaczone do tworzenia bibliotek

  #67 28.01.2015 16:23

chart1.Series[0].Points.Clear();

double time = 0;
while(time <= 3)
{
double val1=Math.Sin(2*Math.PI*time);
chart1.Series[0].Points.AddXY(time,val1);

time += 0.001;
}

}

private void Oblicz_Click(object sender, EventArgs e)
{
double A, B, x, Wynik;
A = Convert.ToDouble(txt1.Text);
B = Convert.ToDouble(txt2.Text);
x = Convert.ToDouble(txtx.Text);
Wynik = A * x + B;
txt3.Text += Convert.ToString(Wynik);

}

private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
{
int x = Convert.ToInt32(txtx.Text);
int A = Convert.ToInt32(txt1.Text);
int B = Convert.ToInt32(txt2.Text);
int[] tab1 = new int[10];

for (int i = 0; i < 10; i++)
{
tab1[i] = (i + 1);
txtl.Text += "\t" + Convert.ToString(tab1[i] + (x - 1));
}
txtl.Text += "\r\n";
int[] tab2 = new int[10];
for (int i = 0; i < 10; i++)
{
tab1[i] = (i + 1);
for (int j = 0; j < 1; j++)
{
tab2[j] = A * ((i + 1) + (x - 1)) + B;
txtl.Text += "\t" + Convert.ToString(tab2[j]);

  #66 28.01.2015 01:11

public Form1()
{
InitializeComponent();
}

private void obliczToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
{
double x, y, wynik;
x = Convert.ToDouble(txt1.Text);
y = Convert.ToDouble(txt2.Text);
wynik = Math.Pow(x, y);
txtWynik.Text = Convert.ToString(wynik);
if (wynik >= 1)
{
if (y >= 1)
{
MessageBox.Show("potega wieksza od jeden");
}
else
{
MessageBox.Show("Potega mniejsza od 1");
}
}
else
{
MessageBox.Show("Potega mniejsza od jeden");
}
}

private void dwuwymiarowaToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
{
double x, y;
x = Convert.ToDouble(txt1.Text);
y = Convert.ToDouble(txt2.Text);

double[,] tab2d = new double[x,y];
for (int i = 0; i < 1; i++)
{
for (int j = 0; j < 10; j++)
{
tab2d[i, j] = Math.Pow[i,j];

txt3.Text += Convert.ToString(tab2d[i,j]);
}
}

txt3.Text += "\r\n";

  #65 27.01.2015 20:48

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
//czyszczenie serii1 z punktów
chart1.Series[0].Points.Clear();
//czyszczenie serii2 z punktów
chart1.Series[1].Points.Clear();

//rysowanie wykresu
double time = 0;
while (time <= 1)
{
//obliczanie wartości sinus dla czasu time
double val = Math.Sin(2 * Math.PI * time);
//dodawanie punktu do serii pierwszej (index 0)
chart1.Series[0].Points.AddXY(time, val);
//obliczanie wartości sinus dla czasu time
double val2 = Math.Sin(2 * Math.PI * time + Math.PI / 2);
//dodawanie punktu do serii pierwszej (index 0)
chart1.Series[1].Points.AddXY(time, val2);
time += 0.001;
}

  #64 27.01.2015 19:35

Kolekcje
InitializeComponent();
}

private void btnDodaj_Click(object sender, EventArgs e)
{
//odczyt danych z textBoxa i zapis do zmiennej element
string element = tbElement.Text;
//dodawanie zmiennej element do kolekcji
cbKolekcja.Items.Add(element);
//czyszczenie textboxa
tbElement.Text = "";
//komunikat o ilości elementów w kolekcji
MessageBox.Show("Ilość elementów w kolekcji: " + Convert.ToString(cbKolekcja.Items.Count));
}

private void btnUsun_Click(object sender, EventArgs e)
{
//sprawdzenie czy został wybrany element w cbKolekcja //-1 gdy nic nie wybrano
if (cbKolekcja.SelectedIndex == -1)
MessageBox.Show("Nie wybrano żadnego elementu w comboBox!");
else
{
//usuwanie aktualnie wybranego w comboBox elementu (po indeksie)
cbKolekcja.Items.RemoveAt(cbKolekcja.SelectedIndex);
}
}

private void btnWyczysc_Click(object sender, EventArgs e)
{
cbKolekcja.Items.Clear();
}

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
string element = tbElement.Text;
//czyszczenie textBoxa
tbElement.Text = "";
//dodawanie elemntu do ListBox
listBox1.Items.Add(element);
}

private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
{
if (listBox1.SelectedIndex > -1)
listBox1.Items.RemoveAt(listBox1.SelectedIndex);
else
MessageBox.Show("Nie wybrano żadnego elementu");
}

private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
{
listBox1.Items.Clear();
}Tablice jedno i dwuwymiarowe:
InitializeComponent();
}

private void statycznaToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
{
//deklaracja tablicy jednowymiarowej statycznej
string[] dniTygodnia = new string[7];

//wpisywanie danych do tablicy
dniTygodnia[0] = "Poniedziałek";
dniTygodnia[1] = "Wtorek";
dniTygodnia[2] = "Środa";
dniTygodnia[3] = "Czwartek";
dniTygodnia[4] = "Piątek";
dniTygodnia[5] = "Sobota";
dniTygodnia[6] = "Niedziela";

//odczyt elementów z tablicy i zapis do textBoxa
//tBWynik.Text = dniTygodnia[3];

//nagłówek
tBWynik.Text = "Dni tygodnia:\r\n";
//wypisywanie w pętli elementów tablicy dniTygodnia
for (int i = 0; i < 7; i++)
{
tBWynik.Text += dniTygodnia[i] + "\r\n"; //"\r\n" oznacza przejście do nowej linijki
}
}

private void statycznaToolStripMenuItem1_Click(object sender, EventArgs e)
{
//deklaracja tablicy dwuwymiarowej statycznej 10 x 10
int[,] tabMnozenie = new int[10, 10];
//obliczanie i wpisanie tabliczki mnożenia do tabMnozenie
for (int i = 0; i < 10; i++)
{
for (int j = 0; j < 10; j++)
{
tabMnozenie[i, j] = (i + 1) * (j + 1);
}
}

//wyświetlanie tabliczki mnożenia
tBWynik.Text = "Tabliczka mnożenia\r\n\t1\t2\t3\t4\t5\t6\t7\t8\t9\t10\r\n";

for (int i = 0; i < 10; i++)
{
//dodawanie nagłówka wierszy
tBWynik.Text += Convert.ToString(i + 1) + "|";
for (int j = 0; j < 10; j++)
{
tBWynik.Text += "\t" + Convert.ToString(tabMnozenie[i, j]);
}
tBWynik.Text += "\r\n";
}
}

private void dynamicznaToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
{
//pobieranie dlugosci tablicy
int lk = Convert.ToInt32(numLK.Value);
//deklaracja tablicy jednowymiarowej dynamicznej
int[] tabD = new int[lk];
//obliczanie wartości elementów tablicy jako kwadratów indexu
for (int i = 0; i < lk; i++)
{
tabD[i] = i * i;
}

//wyświetlanie danych z tablicy
for (int i = 0; i < lk; i++)
{
tBWynik.Text += "\t" + Convert.ToString(tabD[i]);
}
}

private void dynamicznaToolStripMenuItem1_Click(object sender, EventArgs e)
{
//pobieranie wymiarow tablicy
int lk = Convert.ToInt32(numLK.Value);
int lw = Convert.ToInt32(numLW.Value);
//deklaracja tablicy dwuwymiarowej dynamicznej
int[,] tab2D = new int[lw, lk];
//obliczanie tabliczki mnozenia
for (int i = 0; i < lw; i++)
{
for (int j = 0; j < lk; j++)
{
tab2D[i, j] = (i + 1) * (j + 1);
}
}

//wyświetlanie tabliczki mnożenia
tBWynik.Text = "Tabliczka mnożenia\r\n";
for (int i = 0; i < lk; i++)
{
tBWynik.Text += "\t" + Convert.ToString(i + 1);
}
tBWynik.Text += "\r\n";
for (int i = 0; i < lw; i++)
{
//dodawanie nagłówka wierszy
tBWynik.Text += Convert.ToString(i + 1) + "|";
for (int j = 0; j < lk; j++)
{
tBWynik.Text += "\t" + Convert.ToString(tab2D[i, j]);
}
tBWynik.Text += "\r\n";
}
}
Kalkulator
InitializeComponent();
}

private void btnDodaj_Click(object sender, EventArgs e)
{
double x, y, wynik; //deklaracja zmiennych lokalnych typu dobule
x = Convert.ToDouble(txtX.Text); //odczyt z pola txtX wpisanej wartości i konwersja na double i zapis do x
y = Convert.ToDouble(txtY.Text); //odczyt z pola txtY wpisanej wartości i konwersja na double i zapis do y
wynik = x + y; //obliczanie wyniku dodawania
//konwersja wartości wynik z double na string i wyświetlenie w txtWynik
txtWynik.Text = Convert.ToString(wynik);
}

private void btnOdejmowanie_Click(object sender, EventArgs e)
{
double x, y, wynik; //deklaracja zmiennych lokalnych typu dobule
x = Convert.ToDouble(txtX.Text); //odczyt z pola txtX wpisanej wartości i konwersja na double i zapis do x
y = Convert.ToDouble(txtY.Text); //odczyt z pola txtY wpisanej wartości i konwersja na double i zapis do y
wynik = x - y; //obliczanie wyniku odejmowania
//konwersja wartości wynik z double na string i wyświetlenie w txtWynik
txtWynik.Text = Convert.ToString(wynik);
}

private void btnMnozenie_Click(object sender, EventArgs e)
{
double x, y, wynik; //deklaracja zmiennych lokalnych typu dobule
x = Convert.ToDouble(txtX.Text); //odczyt z pola txtX wpisanej wartości i konwersja na double i zapis do x
y = Convert.ToDouble(txtY.Text); //odczyt z pola txtY wpisanej wartości i konwersja na double i zapis do y
wynik = x * y; //obliczanie wyniku mnożenia
//konwersja wartości wynik z double na string i wyświetlenie w txtWynik
txtWynik.Text = Convert.ToString(wynik);
}

private void btnDzielienie_Click(object sender, EventArgs e)
{
double x, y, wynik; //deklaracja zmiennych lokalnych typu dobule
x = Convert.ToDouble(txtX.Text); //odczyt z pola txtX wpisanej wartości i konwersja na double i zapis do x
y = Convert.ToDouble(txtY.Text); //odczyt z pola txtY wpisanej wartości i konwersja na double i zapis do y
wynik = x / y; //obliczanie wyniku dzielienia
//konwersja wartości wynik z double na string i wyświetlenie w txtWynik
txtWynik.Text = Convert.ToString(wynik);
}

double x, y, wynik;

private void btnPotegowanie_Click(object sender, EventArgs e)
{
//wczytanie wartości do zmiennych globalnych x i y.
x = Convert.ToDouble(txtX.Text);
y = Convert.ToDouble(txtY.Text);
//obliczenie potęgi x^y przy pomocy bibliteki Math
wynik = Math.Pow(x, y);
txtWynik.Text = Convert.ToString(wynik);
}

int Silnia(int x)
{
int wynik = 1;
for (int i = 2; i <= x; i++)
{
wynik *= i; // równoznaczne z wynik = wynik * i;
}
return wynik; //zwrócenie wartości obliczeń prze funkcję do programu
}

private void btnSilnia_Click(object sender, EventArgs e)
{
//wczytanie wartości do zmiennych globalnych x i y.
int x = Convert.ToInt32(txtX.Text);
wynik = Silnia(x);
txtWynik.Text = Convert.ToString(wynik);
}

  #63 12.03.2014 17:49

@checia11 (niezalogowany): jest potrzebny, jak ślepej kurze ziarno :) mam nadzieje że pomogłem

  #62 06.08.2013 15:54

@checia11 (niezalogowany):

  #61 05.08.2013 10:30

Anonim (niezalogowany): Nie trzeba

  #60 13.07.2013 17:45

mam pytanie :) czy ten program pójdzie na win8 ? :)

  #59 01.06.2013 10:19

Proszę o odpowiedź czy trzeba po miesiącu od zainstalowania płacić 5 dol? Czy to jest wersja bezpłatna na miesiąc?

  #58 12.03.2013 11:54

Czy po jakimś czasie trzeba za to płacić?:) proszę o odp. Dokładnie czy trzeba obowiązkowo płacić.

  #57 26.01.2013 17:37

Trochę długo się instaluje!

  #56 29.09.2012 21:49

wiem że to bardzo głupie pytanie, ale gdzie ja znajdę ten program po zainstalowaniu? klikam "accept terms", miga mi ramka gdzie instaluje się bardzo szybko i potem programu nigdzie nie ma. pomocy? :)

  #55 18.09.2012 15:46

@down: "Do instalacji programu wymagane jest połączenie z Internetem - instalator pobiera odpowiednie komponenty online."......

  #54 30.08.2012 12:55

LOL zajmuje tylko 3mb cos mało...

  #53 04.07.2012 13:19

@checia11
Zarówno MS Visual C++ (jako biblioteka, a nie środowisko programistyczne) jak i MS .NET zapewne zostały zainstalowane z innymi aplikacjami przez, które są wymagane. Usunięcie ich spowoduje, że większość programów przestanie działać.

  #52 20.05.2012 20:54

Dzięki @MrMpl :)

  #51 10.05.2012 18:42

@checia11 C++ to język programowania więc jeśli nie zamierzasz niczego tworzyć raczej ci się ten program nie przyda