Voice Access Voice Access

Strona główna Android Akcesoria Asystenty głosowe
Pobierz program
lub zeskanuj:

Voice Access to aplikacja ułatwiająca obsługę smartfonu osobom, które nie mogą lub nie chcą dotykać ekranu. Zamiast tego można używać komend głosowych. W przeciwieństwie do tego, co można zrobić z klasycznym asystentem, Voice Access pozwala zwyczajnie używać aplikacji przez dotykanie odpowiednich miejsc i wykonywanie gestów. Trzeba jednak pamiętać, że aplikacja jest dostępna w wersji testowej i nie zawsze będzie zachowywać się prawidłowo.

Aplikacja po uruchomieniu pozwala używać takich poleceń, jak przejście wstecz, przejście do ekranu domowego, przesunięcie ekranu, dotknięcie „dalej”, pokazanie klawiatury czy wpisywanie tekstu w polach tekstowych. Na razie komendy działają tylko w języku angielskim, ale aplikacja rozpoznaje podane po polsku liczby i niektóre słowa. Można też uruchomić aplikacje, regulować głośność, przejrzeć powiadomienia, włączyć WiFi i tak dalej.

Dostępne polecenia można sprawdzić po wypowiedzeniu „What can I say?” – wtedy wyświetlona zostanie pomoc. Można ją znaleźć także w ustawieniach aplikacji. Ponadto aplikacja na bieżąco pokazuje, jakie słowa rozpoznała.

By Voice Access działała poprawnie, trzeba w ustawieniach systemu włączyć możliwość sterowania głosem. Asystenta można uruchomić dotykając ekran lub z pomocą „OK Google”.

© dobreprogramy

Recenzje użytkowników

Zaloguj się, aby dodać swoją recenzję!