Wielcy dla Linuksa i Open Source

Strona główna Aktualności

O autorze

Trzy duże koncerny - IBM, Sony i Philips połączyły siły z twórcami najpopularniejszych dystrybucji linuksowych - Novellem i Red Hatem w celu stworzenia firmy zajmującej się sprawami patentów w świecie Open Source. Open Invention Network powstaje w celu rozwiązywania problemów twórców i użytkowników oprogramowania z otwartym kodem w dziedzinie praw własności i patentów.

Jeśli inicjatywa uzyska szersze poparcie, może przyczynić się do wzrostu popularności Linuksa w firmach jako alternatywy dla systemów firmy Microsoft, który zresztą przestrzega przed używaniem programów Open Source jako stwarzających ryzyko w kwestiach prawnych. Analitycy oceniają, że rynek związany z Linuksem wynosi już ponad 20 miliardów dolarów, a do 2008 roku kwota ta ma się podwoić.

Głównym problemem w świecie Open Source jest niepewna sytuacja prawna, a powstanie Open Invention Network daje nadzieje na zmiany w tej kwestii. Spółka planuje wprowadzenie modelu zarządzania dobrami intelektualnymi, w którym najważniejszy będzie rozwój Linuksa, a patenty OIN będą ogólnodostępne i darmowe dla tych, którzy zadeklarują, że nie będą z nich korzystać na szkodę OIN lub Linuksa. Jest to zupełnie inne podejście niż dotychczas praktykowane przez firmy, dążące przede wszystkim do ochrony swoich interesów i zysków. Udział takich firm jak IBM, Sony i Philips daje szanse, że całe przedsięwzięcie nie skończy się na deklarowaniu optymistycznych planów, a faktycznie doprowadzi do ustabilizowania sytuacji na polu walk patentowych.

© dobreprogramy
s