Władza i Internet

Strona główna Aktualności

O autorze

Stowarzyszenie Internet Obywatelski przeprowadziło badania, których celem było stwierdzenie czy burmistrzowie i prezydenci odpowiadają na oficjalne listy wyborców kierowane poprzez pocztę elektroniczną.

Podczas badań "Burmistrz on-line", przeprowadzonych w grudniu 2002 r., wysłano pytania na oficjalne urzędowe skrzynki poczty elektronicznej do burmistrzów i prezydentów miast należących do Związku Miast Polskich. Na 265 miast 6 urzędów nie miało adresów mailowych, 9 miało nie aktualne. Na odpowiedź dano 30 dni. W terminie odpowiedź nadeszła od 124 urzędów (48%). Najlepiej w badaniach wypadli samorządowcy z województwa opolskiego, świętokrzyskiego i małopolskiego, najgorzej natomiast z zachodniopomorskiego - skąd to nie doczekano się żadnej odpowiedzi.

Mimo to samorządowcy wypadli i tak lepiej niż posłowie, w analogicznych badaniach "Poseł on-line" odpowiedzało jedynie 13% parlamentarzystów (61 z 460).

Źródło: ComputerWorld

© dobreprogramy
s