dobreprogramy w sieci AC-X

Strona główna Aktualności

O autorze

W związku z podpinaniem naszej sieci do AC-X - rozproszonego węzła międzyoperatorskiego - w dniu dzisiejszym pomiędzy godziną 14 a 17 mogą wystąpić krótkie przerwy w dostępności vortalu.

AC-X to nowa, połączona oferta ATM i Crowley dla operatorów, dostawców dostępu do Internetu i portali. Stanowi podstawę do budowania społeczności ISP i portali poprzez szersze wykorzystanie idei węzłów międzyoperatorskich i nielimitowanej wymiany wysokiej jakości ruchu przez ich uczestników. Dzięki AC-X użytkownicy łącz operatorów partycypujących w projekcie (pełna lista na stronie domowej AC-X) uzyskują preferencyjny dostęp do zasobów udostępnianych przez partycypujących w projekcie dostawców treści (czyli między innymi nas). Dzięki zapewnianemu przez AC-X w oparciu o szkielet ATM i Crowley tranzytowi ruchu IP do niemal wszystkich poza TP krajowych sieci internetowych i odciążeniu naszego podstawowego łącza poprawią się też warunki połączenia z nami także użytkownikom operatorów niepartycypujących w AC-X.

Tłumacząc na polski - dzięki AC-X duża grupa naszych czytelników uzyska szybszy, bardziej niezawodny i w wielu przypadkach nieograniczony przepustowością naszego głównego łącza dostęp do vortalu. Dla nas AC-X to z kolei sieć nowej generacji, przygotowana na szybki wzrost pasma związany z upowszechnianiem się nowych technologii: telewizji internetowej, wideo na żądanie czy usług multimedialnych typu webcasty, prezentacje lub vlogi. Przyłączenie się do sieci AC-X daje nam gwarancje, że wykorzystywana infrastruktura techniczna nie okaże się wąskim gardłem uniemożliwiającym obsługę nowych czytelników czy uruchamianie nowych usług.

© dobreprogramy
s