75 mln kary dla TP SA

Strona główna Aktualności

O autorze

Telekomunikacja Polska musi zapłacić 75 mln złotych kary za dyskryminowanie konkurentów na rynku usług internetowych - uznał Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Stosowana praktyka obowiązywała kilka lat. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności

Na podstawie sygnałów napływających od operatorów telekomunikacyjnych Prezes Urzędu wszczął w grudniu 2004 roku postępowanie antymonopolowe przeciw TP SA. Konkurenci największej w Polsce spółki telekomunikacyjnej zarzucali jej stosowanie niezgodnych z prawem ograniczeń w przepływie danych w Internecie. W trakcie postępowania pracownicy UOKiK przeprowadzili kilka kontroli w TP SA. Zebrany materiał dowodowy oraz uzyskane wyniki ekspertyz dały, jak informuje UOKiK, podstawę do wydania decyzji stwierdzającej stosowanie nieuczciwych praktyk. Zdaniem Prezesa UOKiK za ograniczenia w przepływie danych odpowiedzialne były specjalne ustawienia routerów TP, które utrudniały dostęp do sieci.

Konkurenci rynkowi TP SA mogą transmitować dane korzystając bezpośrednio z urządzeń spółki lub pośrednio - wykorzystując tańszych zagranicznych operatorów. Postępowanie antymonopolowe prowadzone przez Prezesa UOKiK wykazało, że praktyka Telekomunikacji polegała na wprowadzaniu filtrowaniu ruchu, którego zadaniem było ograniczanie przesyłu danych w zależności od ich źródła pochodzenia. Jeśli bowiem konkurenci TP SA korzystali z usług transmisji danych oferowanych przez tańszych dla nich operatorów zagranicznych, spółka stosując filtry skutecznie ograniczała ich działalność obniżając jakość usług. W rezultacie przedsiębiorcy zmuszeni byli do nabywania usług bezpośrednio od Telekomunikacji za cenę nawet kilkunastokrotnie wyższą niż oferowana przez operatorów zagranicznych. Skutkiem stosowanej praktyki było wyraźne pogorszenie jakości, a w niektórych przypadkach nawet całkowite uniemożliwienie transmisji danych. Odczuwalne było to przez zwykłych użytkowników poprzez trudności z dostępem do niektórych serwisów.

Zdaniem Prezesa UOKiK stosowana przez Telekomunikację Polską praktyka jest niezgodna z przepisami - spółka naruszyła prawo konkurencji. W efekcie usługi oferowane w sieciach konkurentów stały się niedostępne dla ogromnej rzeszy użytkowników TP SA, dlatego spółka zobowiązana została do natychmiastowej zmiany praktyki. Na operatora nałożono karę 75 mln zł.

W związku z tym, że postępowanie było prowadzone równocześnie na podstawie przepisów wspólnotowych, projekt decyzji był konsultowany z Komisją Europejską. Decyzja nie jest ostateczna, spółce przysługuje odwołanie do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

© dobreprogramy