Oczywistości i niespodzianki w abonamencie RTV. Ruszyły konsultacje

Oczywistości i niespodzianki w abonamencie RTV. Ruszyły konsultacje

Oczywistości i niespodzianki w abonamencie RTV. Ruszyły konsultacje
07.03.2017 11:03

Zgodnie z zapowiedziąwiceministra kultury Pawła Lewandowskiego projekt nowelizacji ustawyo opłatach abonamentowych trafił w końcu do konsultacjipublicznych. W swojej ostatecznej postaci przynosi coś, o czym dotej pory nie było mowy, i co jest sporym zaskoczeniem. Pamiętajmyjednak, że to rozwiązanie przejściowe, na drodze do całkowitejzmiany systemu opłacania mediów narodowych.

Dane klientów – na talerzu podane Poczcie

Przygotowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowegoprojekt zakłada przede wszystkim poprawienie poboru opłatabonamentowych, poprzez włączenie do procesu rejestracjiodbiorników i identyfikacji użytkowników dostawców telewizjipłatnej. Dostawcy ci będą mogli odbierać zgłoszenierejestracyjne od klienta, a następnie zgłoszenie to przekazywaćPoczcie Polskiej.

Poczta Polska, która pozostaje podmiotem odpowiedzialnym zaprocedury rejestracji odbiorników, poboru opłat, kontroliabonamentowej i weryfikowania zwolnień z opłat, będzie mogła wmyśl projektu zwrócić się do dostawców telewizji płatnej zzapytaniem o poszczególnych klientów, mającym pozwolić naustalenie obowiązku zarejestrowania przez nich odbiornika. Innymisłowy, Poczta będzie mogła zapytać się o to, czy dana osoba jestabonentem usług telewizji płatnych, czy też nie. Jeśli okażesię, że jest, a abonamentu RTV nie płaci, wówczas biada jej.

Co szczególnie istotne, nowelizacja ustawy ma wprowadzićprzepisy, które zagwarantują bezpieczeństwo wszystkich danychosobowych posiadanych przez Pocztę Polską, w tym danych osobowychpozyskanych od dostawców płatnej telewizji.

Zgodnie z projektem Ministerstwa, obowiązki nakładane nadostawców telewizji płatnej będą odpłatne. Wysokośćwynagrodzenia, mającego uwzględnić „rozsądny zysk” dostawcówokreśli już Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji w odrębnymrozporządzeniu. Właściwie więc nic nowego – z przymusowejopłaty abonamentowej sfinansowane zostaną operacje, które mająposłużyć skuteczniejszemu przymuszeniu obywateli do uiszczaniatejże opłaty. Szkoda, że nie zrezygnowano z terminu „abonament”– gdy pod każdym względem mamy do czynienia z podatkiem odposiadania telewizora.

Abolicja dla milionów niepokornych

Zaraz po wejściu nowelizacji w życie wydarzyć się mają trzyrzeczy:

  • dostawcy telewizji płatnych mają przekazać Poczcie Polskiejinformacji o swoich klientach,
  • klienci dostawców telewizji płatnych mają otrzymać od nichkomunikat o obowiązku rejestracji odbiornika i uiszczania opłatabonamentowych,
  • oraz, co jest właśnie tym zaskoczeniem, o którym wspominaliśmyna początku, wprowadzona zostanie abolicja dla osób, któreposiadają zaległości z tytułu nieuiszczania opłatabonamentowych. Ocenia się, że abolicja ta dotyczyć będzie ponad2 mln gospodarstw domowych.

Przedstawiciele ministerstwa przekonani są, że skutecznypobór opłat abonamentowych poprawi i ustabilizuje finansowaniezadań mediów publicznych, tak aby mogły one być realizowane bezulegania presji komercyjnej. Innymi słowy można sięspodziewać, że dzięki przymusowej opłacie abonamentowej medianarodowe będą mogły robić co chcą, bez zważania na potrzeby izainteresowania widzów, przymuszonych do opłacania abonamentu.

O rezygnacji z emisji reklam w mediach narodowych w projekcienowelizacji nie znaleźliśmy ani słowa.

Programy

Aktualizacje
Źródło artykułu:www.dobreprogramy.pl
Oceń jakość naszego artykułuTwoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Wybrane dla Ciebie
Komentarze (274)