WiFi Calling podczas lotu?

Od pewnego czasu szukam jakiś informacji o możliwości prowadzenia rozmów telefonicznych, na pokładzie samolotu, z wykorzystaniem sieci WIFI. W końcu coraz więcej linii lotniczych udostępnia łączność bezprzewodową podczas lotów.
Co więcej, obecne przepisy nie precyzują możliwości wykorzystania WiFi w celu wykonania połączenia głosowego. Zabrania się tylko wykonywania takich połączeń z wykorzystaniem sieci komórkowych.
Podczas szukania informacji trafiłem na dość ciekawą informację (artykuł w języku angielskim dostępny jest tutaj ). Otóż U.S. DOT (United States Department of Transport – Amerykański odpowiednik Ministerstwa Transportu) opublikował wniosek, skierowany do linii lotniczych, w którym zaleca by linie te (oraz pośrednicy) informowali swoich klientów z wyprzedzeniem czy podczas danego lotu zezwala się na WiFi calling. Jak mówi, przytaczany w artykule Anthony Foxx, Amerykański Sekretarz Transportu -

"Klienci zasługują na jasną informację czy dana linia lotnicza zezwala na połączenia głosowe, przed kupnem biletu i wejściem na pokład. Dzisiejszy wniosek zapewni, że pasażerowie nie będą narażeni na połączenia głosowe, gdyż wielu z nich jest zaniepokojonych możliwością korzystania z telefonów przez współpasażerów.” (tłumaczenie własne; słowa p. Anthony’ego przytoczone są w tekście).

U.S. DOT zastanawia się nad dwoma rozwiązaniami – zostawienie sprawy w obecnym krztałcie (nakaz informowania klientów o możliwości wykonywania połączeń głosowych na pokładzie samolotu, przed kupnem biletu); lub zakazaniem takich połączeń na wszystkich lotach wewnątrzkrajowych oraz z i do USA. Uruchomiona jest również strona internetowa (dostępna tutaj ), na której zbierane są opinie na ten temat. Dostępne są tam też propozycje zmiany w Amerykańskim prawie dotyczącym wykonywania połączeń głosowych poprzez sieć WiFi.
A Wy co myślicie o tym wszystkim? Chcielibyście mieć możliwość wykonywania rozmów głosowych podczas lotu?