Wirtualna Polska w rękach TP S.A.

Strona głównaWirtualna Polska w rękach TP S.A.
30.12.2003 18:57

TP Internet, spółka zależna od TP S.A., zdecydowała się naprzejęcie od Prokom Internet, Transcontinental Fund Ltd. orazRyszarda Krauze 1.100.996 akcji Wirtualnej Polski stanowiących24,63 % kapitału zakładowego portalu. Cena sprzedaży zostałaustalona na poziomie 15 USD za jedną akcję, co daje w sumie16.514.940 USD. W wyniku tej transakcji TP Internet posiadać będzie3.596.521 akcji WP, stanowiących 80,46 % kapitału zakładowego tejspółki, uprawniających do wykonania 80,46 % ogólnej liczby głosówna Walnym Zgromadzeniu WP. Przeniesienie własności akcji na rzeczTP Internet nastąpi po przekazaniu kwoty transakcji na rzeczzbywającego.

bDUNFKrV
Udostępnij:
bDUNFKsT