Zarabiasz na Uberze czy Airbnb? Włosi jako pierwsi w UE mają dobry pomysł, jak to uregulować

Zarabiasz na Uberze czy Airbnb? Włosi jako pierwsi w UE mają dobry pomysł, jak to uregulować

Zarabiasz na Uberze czy Airbnb? Włosi jako pierwsi w UE mają dobry pomysł, jak to uregulować
17.05.2016 15:47

Gospodarka współdzielenia dóbr i usług, czyli tzw. „sharingeconomy” spędza sen z powiek nie tylko taksówkarzom i hotelarzom,ale także urzędom skarbowym i regulatorom rynku w większościkrajów świata. Dla jednych rozwiązaniem jest „zakazać” tychwszystkich Uberów czy Airbnb. Inni szukają metod na oswojenie, takby pozostające w szarej strefie usługi przyniosły coś w końcu dobudżetu. W końcu według analiz Parlamentu Europejskiego, w 28krajach Unii ten model biznesowy jest w stanie przejąć nawet 46%całego rynku usług. Pierwszą sensownie wyglądającą próbę wtej kwestii podjęli Włosi – i niewykluczone, że będzie to wzórdla całej Europy.

Pierwsza na Starym Kontynencie próba kompleksowego uregulowania„nowej gospodarki”, obejmująca zagadnienia związane zkonkurencją, ochroną konsumentów i opodatkowaniem, zostałazgłoszona jako projektustawy przez grupę włoskich parlamentarzystów. Mają oninadzieję, że w ten sposób nie zaszkodzą, lecz pomogą – byusługi takie jak Uber czy AirBnb mogły rozwijać się w jasnozdefiniowanych ramach prawnych. Veronica Tentori, autorkaprojektu ustawy, mówi, że chodzi przede wszystkim o ludzi, którzy nie sązawodowcami, a którzy wykorzystują strony i aplikacje z nurtuwspółdzielonej gospodarki do zwiększenia swoich przychodów.

Wszystko jest dla ludzi

Do końca maja we Włoszech trwać ma otwarta dyskusja nadprojektem, którego główne założenia można streścić w dwóchpunktach:

  1. Wprowadzona zostanie nowa kategoria podatkowa, „przychód zniezawodowej aktywności w gospodarce współdzielonej”.Opodatkowany ma on być na poziomie 10% do poziomu 10 tys. eurorocznie, to co powyżej tej kwoty zostanie wliczone do pozostałegoprzychodu i opodatkowane na zasadach ogólnych. Do tego proguplatformy mają być też płatnikami podatku – a więc podatnicynie tylko skorzystają z prostego opodatkowania, ale i uniknąfiskalnej biurokracji.
  1. Uznany zostanie w świetle prawa nowy typ podmiotugospodarczego, tj. platforma gospodarki współdzielonej. By uzyskaćten status, konieczne będzie spełnienie kilku warunków. Wszystkiewykorzystywane do świadczenia usług dobra materialne (np. auta czymieszkania) muszą być własnością użytkowników, a nieplatformy. Użytkownicy nie mogą być pracownikami platformy, ichaktywność nie może być w żaden sposób monitorowana.

Co zaś najciekawsze, ceny nie mogą być narzucane przezplatformę, lecz jedynie sugerowane. Firma, która zechce stać siętego typu podmiotem, będzie musiała zgłosić wniosek do urzęduantymonopolowego, i jeśli zostanie on zaakceptowany, stanie sięoficjalnie częścią regulowanej współdzielonej gospodarki.Użytkownicy takiej platformy będą mieli zaś gwarancję, ze ichdziałania nie zostaną uznane za działalność gospodarczą.

Jak widzicie, proponowana regulacja wyklucza z tego rynku Ubera,którego usługa UberPOP jest niezgodna z zasadą nienarzucania cenprzez platformę. Jeśli Uber będzie chciał włączyć się dolegalnej włoskiej gospodarki, będzie musiał zmienić zasadyswojego działania, pozwalając swoim partnerom-kierowcom ustalaćceny przewozu.

Włoski projekt ustawy pojawił się w ciekawym czasie: już wczerwcu Komisja Europejska ma opublikować wytyczne dotyczącestosowania istniejących unijnych dyrektyw w odniesieniu dowspółdzielonej gospodarki. Komisja zapewnia, że jej celem nie jestzdławienie rozwijających się biznesów, lecz wyeliminowanieprzeszkód stojących na jej drodze. Zaznaczono również, żepospieszne, nieprzemyślane działania na poziomie lokalnym ikrajowym mogą tylko zaszkodzić, dlatego też poszukiwane jestzrównoważone, proporcjonalne podejście, które zmaksymalizujekorzyści wszystkich zainteresowanych stron.

Publikacja tych wytycznych może doprowadzić do usunięciakrajowych i miejskich ograniczeń i blokad, jakie wprowadzano wostatnich latach wobec firm związanych z współdzielonągospodarką. Pozwolić ma także w rozpoznaniu wpływu na rynekpracy, wartości ocen konsumenckich i możliwości ubezpieczenia tegotypu usług.

Będziemy śledzić uważnie prace Komisji w tej sprawie –trzeba bowiem przyznać, że sterowane oprogramowaniem usługi nażądanie, świadczone między obywatelami, są największą nowościąw gospodarce od czasu pojawienia się sklepów internetowych.

Programy

Źródło artykułu:www.dobreprogramy.pl
Oceń jakość naszego artykułuTwoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Wybrane dla Ciebie
Komentarze (17)