Alcatel-Lucent vs Microsoft - jednak bez rekordowej kary?

Strona główna Aktualności

O autorze

Firmie Microsoft udało się przekonać sędziego Rudiego Brewstera z sądu okręgowego w San Diego, aby ten uchylił rekordową jak na sprawę dotyczącą naruszenia patentów karę ponad 1,53 miliarda dolarów. Kara ta miała zostać zapłacona przez Microsoft, który według wcześniejszego wyroku sądu federalnego dopuścił się naruszenia dwóch patentów należących do firmy Alcatel-Lucent. Patenty te dotyczyły odtwarzania plików muzycznych MP3. O całej sprawie pisaliśmy szerzej w lutym.

Sędzia Brewster napisał w ponad 43-stronicowym uzasadnieniu, że decyzja sądu federalnego była podjęta wbrew niezaprzeczalnym dowodom. Chodzi o to, że w jednym przypadku patent posiada współwłaściciela w postaci niemieckiego instytutu badawczego. Ten instytut udzielił nadal ważnej licencji firmie Microsoft. Naruszony został zatem tylko jeden patent, co wymaga ponownego rozpatrzenia sprawy.

Alcatel-Lucent już teraz zapowiada, że będzie się odwoływać - firma nazywa decyzję sędziego szokującą. Domaga się nie tylko pozostawienia kary, ale nawet jej zwiększenia, gdyż jak twierdzi, nie uwzględnia ona strat poniesionych z tytułu naruszenia patentów po listopadzie 2005 roku.

© dobreprogramy