Dużo pracy przed nami...

Strona główna Aktualności

O autorze

Jak wynika z ostatniego raportu Unii Europejskiej Polska niestety wypada najgorzej jeżeli chodzi o telefonię i komputeryzację wśród krajów rozszerzonej Unii Europejskiej. Dziedziny takie jak: Telekomunikacja i Informatyzacja są nieodzownymi elementami prowadzącymi do unowocześniania społeczeństwa i gospodarki. Przyczyniają się do zwiększenia i poprawy konkurencyjności.

Jak się możemy dowiedzieć z raportu, na 100 mieszkańców w Polsce liczba komputerów osobistych sięgnęła 12,5, natomiast w krajach UE liczba ta oscyluje na poziomie przeszło 36, w Słowenii 31, Czechach 20. Jeżeli chodzi o liczbę użytkowników Internetu nasz kraj plasuje się na końcu listy. Według danych Międzynarodowej Unii Telekomunikacyjnej na 100 mieszkańców naszego kraju jedynie 14 osób ma dostęp do Internetu. Dane te są zbieżne z informacjami podawanymi przez nasz Rząd, według którego są to "aż" 23 osoby. Jednak nie zmienia to faktu, iż wyprzedzają nas w tej materii:Słowenia z blisko 50 użytkownikami, Cypr, Estonia, Malta.

Jak się dalej dowiadujemy z raportu, ceny komputerów osobistych w poszczególnych krajach są bardzo zróżnicowane. W Polsce sięgają one 83% średniego wynagrodzenia. Unia Europejska wyraża również zaniepokojenie wynikami sondażu, który informuje o tym, że aż przeszło 30% naszego społeczeństwa nie ma bladego pojęcia jak obsługiwać komputer, a 32% jest zdania że zawartość Internetu jest nieprzydatna.

...Czy jest jakieś pocieszenie? W raporcie zaznaczono, iż nasz Rząd szczyci się tym, że w ramach programu "Ikonka" szybko otwiera punkty publicznego dostępu w wiejskich bibliotekach i ośrdkach kultury i że do końca roku 2004 punktów takich powstanie w całym kraju przeszło 2500...

© dobreprogramy
s