Jakość powietrza w Polsce Jakość powietrza w Polsce 1.0.5

Strona główna Android Wiadomości Pogoda
Pobierz program
lub zeskanuj:

Aplikacja Jakość powietrza w Polsce umożliwia zapoznanie się z danymi ze stacji pomiarowych w całym kraju dotyczącymi zanieczyszczenia powietrza.

Domyślnie wyświetlane są informacje z najbliższej stacji pomiarowej ustalanej na podstawie danych z modułu GPS. Obejmują one poziom stężenia pyłu zawieszonego, dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, tlenku węgla oraz benzenu na metr sześcienny. Każdy z parametrów posiada swoją klasyfikację, dzięki czemu użytkownik łatwo może samodzielnie zinterpretować dane. Ocena w sześciostopniowej skali posiada status, który informuje o tym, jakich czynności należy unikać w danych warunkach.

Możliwe jest przeglądanie nie tylko bieżących danych ze stacji, ale także obserwowanie zmiany w stężeniach, jakie nastąpiły w ciągu ostatnich dwóch dób (z dokładnością do godziny) w postaci wykresu oraz przejrzystej tabeli. Wszystko to za pomocą kolejnych przesunięć głównego ekranu w lewo.

Zarzucić programowi można powolne działanie, szczególnie podczas pobierania danych oraz daleki od ładnego i nowoczesnego interfejs.

© dobreprogramy

Recenzje użytkowników

Zaloguj się, aby dodać swoją recenzję!