Jakość powietrza w Polsce Jakość powietrza w Polsce wersja 1.1.3

Strona główna iOS Wiadomości Pogoda
Pobierz program
lub zeskanuj:

Aplikacja Jakość powietrza w Polsce prezentuje informacje o jakości powietrza i zanieczyszczeniach, zbierane przez stacje rozmieszczone w całym kraju.

W aplikacji wyświetlane są informacje z najbliższej stacji pomiarowej, znalezionej na podstawie danych GPS. Informacje obejmują poziom stężenia pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5, dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, tlenku węgla oraz benzenu na metr sześcienny powietrza. Każdy z parametrów posiada swoją klasyfikację, dzięki czemu użytkownik łatwo może zinterpretować dane. Ocena w sześciostopniowej skali prezentuje status, który informuje o tym, jakich czynności należy unikać w danych warunkach.

Możliwe jest przeglądanie nie tylko bieżących danych ze stacji, ale także obserwowanie zmiany w stężeniach, jakie nastąpiły w ciągu ostatnich dwóch dób (z dokładnością do godziny) w postaci wykresu lub tabeli.

© dobreprogramy

Recenzje użytkowników

Zaloguj się, aby dodać swoją recenzję!