Jakość powietrza w Polsce 1.0.3

Strona główna iOS Wiadomości Pogoda
Pobierz program
lub zeskanuj:

Aplikacja Jakość powietrza w Polsce prezentuje informacje o jakości powietrza i zanieczyszczeniach, zbierane przez stacje rozmieszczone w całym kraju.

W aplikacji wyświetlane są informacje z najbliższej stacji pomiarowej, znalezionej na podstawie danych GPS. Informacje obejmują poziom stężenia pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5, dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, tlenku węgla oraz benzenu na metr sześcienny powietrza. Każdy z parametrów posiada swoją klasyfikację, dzięki czemu użytkownik łatwo może zinterpretować dane. Ocena w sześciostopniowej skali prezentuje status, który informuje o tym, jakich czynności należy unikać w danych warunkach.

Możliwe jest przeglądanie nie tylko bieżących danych ze stacji, ale także obserwowanie zmiany w stężeniach, jakie nastąpiły w ciągu ostatnich dwóch dób (z dokładnością do godziny) w postaci wykresu lub tabeli.

© dobreprogramy

Recenzje użytkowników

Zaloguj się, aby dodać swoją recenzję!

Komentarze

0 nowych
  #2 12.01.2017 00:14

@faefdaf (niezalogowany): Niestety podczas smogu było przeciążenie serwerów w GIOŚ - dużo ludzi wchodziło na portal jakości powietrza GIOŚ, skąd aplikacja czerpie dane. Dlatego aplikacja nie działała. Teraz na razie działa u mnie ok.

  #1 09.01.2017 13:30

Aplikacja nie działa