Kim był Ksiądz Robak?

Strona główna Aktualności

O autorze

W styczniu 2005 roku ruszył finansowany przez Unię Europejską projekt M-CAST, w ramach którego stworzony zostanie wielojęzyczny system do wyszukiwania i agregacji informacji. System jest adresowany do instytucji posiadających duże zbiory informacji tekstowych, m. in. do bibliotek internetowych, agencji prasowych, redakcji gazet, operatorów naukowych baz danych i dużych korporacji międzynarodowych. Jeśli system pomyślnie przejdzie testy, zostanie wykorzystany w Polskiej Bibliotece Internetowej, która jako pierwsza w Polsce udostępni Internautom możliwość pełnotekstowego wyszukiwania informacji w sześciu językach: polskim, angielskim, czeskim, francuskim, portugalskim i włoskim. Architektem systemu i koordynatorem projektu M-CAST jest firma Infovide

Jak mówi Borys Czerniejewski, Dyrektor Biura Współpracy Międzynarodowej w Infovide, który jest kierownikiem projektu: Czytelnicy korzystający z Polskiej Biblioteki Internetowej będą mogli uzyskać np. odpowiedzi na pytania typu: Kim był Ksiądz Robak? lub Jak miała na imię siostra Balladyny?

System będzie zintegrowany z portalami bibliotecznymi i umożliwi obsługę plików multimedialnych. Wersje tekstowe starodruków zostaną powiązane z ich fotografiami, a dzieła klasyków np. z ich wersjami dźwiękowymi, czytanymi przez znanych aktorów, oczywiście przy założeniu, że materiały takie będą dostępne. Jeden portal będzie umożliwiał wyszukiwanie informacji w wielu bibliotekach (zasobach cyfrowych) dokonując w ten sposób agregacji informacji rozproszonej w wielu miejscach. System zostanie zbudowany zgodnie z metodyką tworzenia inteligentnych systemów zarządzania informacją - ICONS, stworzoną przez Infovide w ramach projektu o tej samej nazwie, realizowanego w ramach 5. Programu Ramowego. System będzie mógł być wykorzystywany nie tylko do wyszukiwania informacji ale również do opracowywania katalogów tematycznych, tworzenia serwisów informacyjnych, zarządzania zbiorami (pozyskiwania i agregacji danych oraz poprawy ich jakości) czy obsługi bibliograficznych baz danych. Oprócz Polskiej Biblioteki Internetowej system zostanie zainstalowany w Bibliotece Narodowej Republiki Czeskiej w Pradze.

M-CAST uzyskał dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach programu eContent. Celem programu jest stymulowanie rozwoju i wdrażania europejskich zasobów cyfrowych w globalnych sieciach komputerowych oraz promowanie różnorodności językowej w społeczeństwie informacyjnym.

© dobreprogramy
s