Konferencja Informatyka w administracji

Strona główna Aktualności

O autorze

W dniach 14 - 15 maja 2003 w Warszawie odbędzie się konferencja Informatyka w administracji. Jej celem jest kompleksowe przedstawienie całości przedsięwzięć związanych z informatyzacja polskich urzędów i instytucji administracji publicznej.

Pierwszego dnia spotkania poruszone zostaną zagadnienia związane z wprowadzeniem jednolitych standardów dla administracji, systemów zabezpieczeń i procedur awaryjnych. Poruszone będą również tematy dotyczące informatyzacji instytucji publicznych w świetle wymogów polskich i unijnych aktów prawnych, a także finansowania projektów informatycznych z funduszy Unii Europejskiej. Drugiego dnia w dwóch sesjach wykładowych prowadzone będą wykłady techniczno - produktowe, podczas których zostaną zaprezentowane nowoczesne rozwiązania informatyczne wspomagające obsługę sektora publicznego.

Konferencja przeznaczona jest dla odbiorców wykorzystujących technologie informatyczne w polskich urzędach i instytucjach publicznych: przedstawicieli władz gmin, powiatów i województw, kierowników i dyrektorów działów w jednostkach samorządowych i urzędach centralnych, specjalistów - pracowników administracji państwowej.

Więcej informacji na stronach: www.software.com.pl.

© dobreprogramy
s