LibreOffice z własną Wstążką – Notebookbar to kontekstowe paski narzędziowe w kartach

Strona główna Aktualności

O autorze

Od lat spora grupa użytkowników LibreOffice narzeka na prymitywny interfejs tego programu. Ich zdaniem przypomina on wzornictwo lat dziewięćdziesiątych, odbiegając od trendów jakie wyznaczył Microsoft swoją Wstążką, wprowadzoną w pakiecie Office 2007. Wstążka ma być znacznie wygodniejsza od systemu zagnieżdżonych menu i pasków narzędziowych, dając intuicyjny, szybki dostęp do ważnych funkcji programu. I taką właśnie nowoczesną i wygodną „Wstążkę” (pod oficjalną nazwą „NotebookBar”) przyniesie nam niebawem nowe LibreOffice, rozwijane obecnie jako wersja deweloperska 5.3.

Nie należy sądzić, że deweloperzy LibreOffice po prostu skopiowali microsoftową Wstążkę, czy też to, co firma z Redmond nazywa po prostu „Fluent UI”. Dla nich to ewolucja dotychczasowego interfejsu pasków narzędziowych, który choć przypomina powierzchownie Wstążkę, służy przede wszystkim zunifikowaniu wszystkich pasków i zgrupowaniu ich w karty. Zapewnić ma to bardziej elastyczny układ interfejsu, dowolnie modyfikowalny za pomocą kreatora interfejsów Glade.

Oficjalnie rozwiązanie to nosi nazwę NotebookBar – i będzie rozwiązaniem opcjonalnym. Klasyczne menu pozostanie domyślnie włączone w takich środowiskach jak Unity czy macOS, w innych deweloperzy sugerują zastosowanie przełącznika, który przywróci menu klasyczne. Jak do tej pory udało się już taki przełącznik stworzyć, dostępny jest też system definicji zawartości kart i mechanizm wyświetlania kontekstowego, dzięki któremu dane karty wyświetlają się tylko w określonym kontekście.

W przyszłości mamy doczekać się jeszcze możliwości priorytetyzowania wyświetlania widżetów, obsługi skórek, powiązania z rozszerzeniami i łatwego modyfikowania zawartości kart. Jeśli obietnice te zostaną zrealizowane, NotebookBar będzie funkcjonalnie znacznie przewyższał microsoftową Wstążkę.

Póki co możecie sprawdzić to co działa dziś sami, instalując rozwojową wersję LibreOffice z serwera zawierającego najświeższe kompilacje dla wszystkich wspieranych systemów – Linuksa, macOS-a i Windowsa. Po zainstalowaniu i uruchomieniu takiej wersji, należy włączyć w niej obsługę funkcji eksperymentalnych, wybierając w menu Tools > Options > LibreOfficeDev > Advanced > Enable experimental features (Narzędzia > Opcje > LibreOfficeDev > Zaawansowane > Włącz eksperymentalne funkcje).

Następnie, aby wyświetlić Notebookbar, należy wybrać z menu View > Toolbar Layout > Notebookbar (Widok > Paski narzędzi > Notebookbar). Dostępne są trzy tryby działania Notebookbara, wybierane z menu Widok: Contextual single, Contextual groups oraz Tabs. Działa to póki co w edytorze Writer i arkuszu Calc, kolejne komponenty otrzymają swoje notebookbary jeszcze w tym roku. Oczywiście nie należy spodziewać się stabilności działania – to tylko wersja alfa.

Uwaga: jeśli notebookbar nie chce się wyświetlić, pomóc może wyeksportowanie w powłoce systemowej zmiennej środowiskowej: export LO_USE_NOTEBOOKBAR=1.

© dobreprogramy