Microsoft aktualizuje narzędzie WGA dla Windows XP

Strona główna Aktualności

O autorze

Microsoft poinformował o rozpoczęciu procesu wdrażania aktualizacji do narzędzia Windows Genuine Advantage Notifications dla systemu Windows XP. WGA przeprowadza weryfikację systemu operacyjnego, zwłaszcza pod kątem aktywacji, i pozwala stwierdzić, czy używany system jest oryginalny.

Oprócz tradycyjnych ulepszeń w procesie weryfikacji, które jak zapewnia Microsoft mają być odporne na kolejne, coraz to nowsze sposoby ominięcia aktywacji, tym razem w narzędziu wprowadzono kilka innych nowości. Pierwszą z nich jest uproszczony proces instalacji - od tego wydania, jeśli użytkownik zaakceptuje warunki użytkowania i zainstaluje zaktualizowane narzędzie WGA, kolejne wersje instalowane będą automatycznie bez monitowania. Po drugie Microsoft zdecydował się ukierunkować tę wersję WGA jedynie na edycję, która najczęściej jest przedmiotem piractwa - Windows XP Professional.

Najnowsze wydanie WGA zostało zaktualizowane również tak, by zachowywało się bardzo podobnie do mechanizmu znanego z Windows Vista. Oznacza to, że w przypadku negatywnego wyniku walidacji legalności tło pulpitu zmieni się na czarne (i w razie zmiany będzie wracać do tego koloru co godzinę), a w prawym dolnym rogu pojawi się znak wodny informujący o tym, że użytkownik mógł paść ofiarą piractwa komputerowego. Komunikaty będą wyświetlane także na ekranie logowania w postaci grafiki oraz w formie okienka przerywającego proces logowania. Co ważne, podobnie jak w przypadku Windows Vista, także w Windows XP nie ma i nie będzie ograniczenia uniemożliwiającego całkowicie pracę systemu po 30 dniach. Ograniczenie takie było pierwotnie w Viście, jednak ostatecznie zostało usunięte.

Najnowszą wersję Windows Genuine Advantage Notifications dla Windows XP można pobrać już teraz z działu pobierania witryny Microsoftu lub zaczekać, aż dodatek pojawi się w usłudze Windows Update i w Aktualizacjach automatycznych. Dalsze szczegóły na temat narzędzia dostępne są także w języku polskim w artykule Bazy Wiedzy KB905474 - niestety nadal opisuje on starszą wersję.

© dobreprogramy