MySQL 5.0.21

Strona główna Aktualności

O autorze

Wydano wersję 5.0.21 otwartego oprogramowania bazodanowego MySQL. Wersja ta usuwa dosyć poważne dziury, które zostały wykryte w wersjach 4.0.26, 4.1.18, 5.0.20, 5.1.9 oraz wcześniejszych. Mogą być one wykorzystane zarówno lokalnie jak i zdalnie. Jedna z nich istnieje w pliku sql_base.cc i może umożliwić atakującemu przepełnienie bufora i wykonanie kodu. Dwie następne luki są w pliku sql_parse.cc i polegają na niewłaściwym sprawdzaniu danych wejściowych. Atakujący może je wykorzystać do wyświetlenia fragmentów pamięci w komunikatach błędów.

Zainteresowanych tą tematyką odsyłamy do lektury Changes in release 5.0.21 oraz FrSIRT Advisory

© dobreprogramy
s