Neostrada bez abonamentu? Iluzja...

Strona główna Aktualności

O autorze

Jak wiadomo od 15 lutego TP S.A. oferować będzie usługę neostrada tp bez abonamentu telefonicznego. 12 grudnia nieoficjalnie informowaliśmy za Gazetą Prawną, że dopłata do cennikowej opłaty za neostradę bez abonamentu telefonicznego wynosić będzie najprawdopodobniej 26,84 zł.

Dziś już wiadomo oficjalnie jakie będą koszty neostrady bez telefonu, TP S.A. opublikowała w tej sprawie oficjalną informację. Cena będzie niestety wyższa niż przypuszczaliśmy - opłata za utrzymanie łącza wyniesie 36,60 zł z VAT.

Oto argumentacja dodatkowych kosztów przedstawiona przez TP S.A:

Abonament nowej opcji neostrady tp nie związanej z usługami głosowymi, której świadczenie rozpocznie się 15 lutego 2007r., oprócz ceny usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu, zależnej od szybkości transferu danych, zawierać będzie także opłatę za utrzymanie łącza w wysokości 30 zł netto.

We wszystkich innych opcjach neostrady tp szerokopasmowy dostęp do Internetu świadczony jest w oparciu o łącze telefoniczne, którego utrzymanie rozliczane jest w abonamencie telefonicznym. Oddzielenie neostrady od usług głosowych powoduje, że użytkownicy tej opcji usługi nie korzystają równocześnie z telefonu i nie płacą w związku z tym abonamentu telefonicznego. Dlatego niezbędna stała się inna forma rozliczenia kosztów łącza, bez którego usługa nie może być świadczona.

Opłata za utrzymanie łącza została ustalona z uwzględnieniem czynników ekonomicznych i biznesowych, w wysokości pozwalającej przede wszystkim na pokrycie kosztów świadczenia tej usługi i zastosowania minimalnej marży.


Koszty, które zostają doliczone do ceny usługi neostrada tp, w świetle cen abonamentu telefonicznego sprawiają (różnica między dopłatą, a abonamentem z 60 min. rozmów wynosi 13,40 zł z VAT), że opcja rozdzielenia usług głosowych od dostępu do Internetu wydaje się raczej iluzoryczna.

© dobreprogramy
s