Podanie e-mailem

Strona główna Aktualności

O autorze

Elektroniczne dzienniki ustaw, podania do administracji wnoszone e-mailem, internetowe rejestry i ewidencje publiczne - takie możliwości kontaktu obywateli z rzeczywistością urzędową zapowiada uchwalona wczoraj ustawa o informatyzacji.

Obowiązki wynikające z uchwalonej wczoraj przez Sejm ustawy o informatyzacji działalności niektórych podmiotów realizujących zadania publiczne wykonywać będzie musiała cała administracja, wymiar sprawiedliwości, instytucje ubezpieczeń społecznych, służba zdrowia, samorządy. Jej przepisów nie będą musiały stosować m.in. przedsiębiorstwa państwowe, spółki handlowe, państwowe szkoły wyższe, służby specjalne. Ustawa poddaje informatyzację rygorom planowania. PIP, czyli plan informatyzacji państwa, stanie się narzędziem koordynacji przedsięwzięć ujętych w formy resortowych i rządowych projektów informatycznych.

Co ważne Ustawa reguluje procedury ustanawiania minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych używanych do realizacji zadań publicznych. Minimalne to takie, które zapewniają wzajemną komunikację między systemami.

Więcej informacji na ten temat znaleźć można w artykule Podanie e-mailem zamieszczonym na łamach Rzeczpospolitej.

© dobreprogramy
s