Projekt Leopard dla urzędu...

Strona główna Aktualności

O autorze

Open Source Software Institute

(OSSI) udostępnił publicznie Project Leopard (Phase 1), stanowiący kluczowy komponent platformy usług eGovernment oparty na LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP/Perl/Python). LAMP według inforacji OSSI stanowi podstawę na której można tworzyć i uruchamiać skalowalne programy działające na sieci (web-based) w korzystając z oprogramowania o otwartym kodzie. Projekt Leopard stanowi strukturę usług sieciowych zapewniającą szybki i skuteczny dostęp do technologii LAMP dla programów eGovernment. Project Leopard można ściągnąć z www.leopard.sourceforge.net. OSSI ogłosiło także utworzenie grupy roboczej poświęconej tworzeniu Open Government Interoperability Standard (OGIS). Standard ten ma określać wytyczne dla modułów i aplikacji tworzonych na bazie programu Leopard. W skład grupy roboczej weszli przedstawiciele rządu, kręgów akademickich i przedstawiciele przedsiębiorców. Samo jest niedochodową instytucją promującą rozwój i wdrożenie rozwiązań opartych na open-source w agencjach rządowych, samorządowych i na uczelniach.

© dobreprogramy
s