Red Hat Enterprise Linux 4.7 Beta

Strona główna Aktualności

O autorze

Ukazała się pierwsza testowa wersja kolejnego wydania rodziny dystrybucji Red Hat Enterprise Linux.

Podczas prac nad nową wersją systemu, programiści firmy Red Hat, skupili się głównie na udoskonaleniu wirtualizacji oraz poprawie bezpieczeństwa. Poprawiono m.in. niezawodność działania automontowania systemów plików autofs, dodano wsparcie dla protokołu IPv6 w iSCSI i udev w sterowniku cciss. Prócz tego w najnowszej wersji znajdziemy wirtualną maszynę Java JRockit, narzędzie kontroli spójności systemu AIDE, przeglądarkę internetową Mozilla Firefox 3 oraz zaktualizowaną nową wersję protokołu SMB - CIFS, a także szereg nowych sterowników, szczególnie do twardych dysków i tabletów. Całość pracuje pod kontrolą jądra 2.6.9-70.EL.

Szczegółowe informacje na temat testowej wersji Red Hat Enterprise Linux 4.7 znaleźć można w oficjalnym ogłoszeniu. Obrazy ISO z RHEL 4.7 są dostępne do pobrania w serwisie Red Hat Networks dla jego subskrybentów.

© dobreprogramy