„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu"

To że nie każdego stać na komputer to na pewno wiadomo, ilość osób które posiadają dostęp do internetu jest również uzależniona od finansów rodzinnych. W dobie cyfrowego przekazu gdzie już w urzędach musimy znać przynajmniej podstawy użytkowania komputera (wysłać mailem np. CV) są osoby które nie stać na taki luksus. Miasto Poznań prowadzi akcję „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”, w ramach której do gospodarstw domowych, w których nie ma komputera mają trafić takie maszyny. W sumie do rozdanie jest ich 3000. Do 31 maja zgłosiło się około 400 zainteresowanych, to stosunkowo mało osób biorąc pod uwagę 3000 komputerów które maja być dostępne w programie i tu należy przypomnieć że termin składania podań mija 31 lipca 2011r. Na realizację projektu miasto otrzymało 15 milionów unijnej dotacji. To 85% potrzebnej kwoty. Resztę kwoty w wysokości 3 milionów 800 tysięcy złotych, przeznaczy Urząd Miasta. Coraz więcej poznaniaków korzysta z darmowych punktów umożliwiających dostęp do Internetu. Takie miejsca znajdują się najczęściej z publicznych bibliotekach. Wkrótce poznaniacy będą mogli korzystać z Internetu również we własnym zakresie. Co trzeba zrobić, by zakwalifikować się do programu? Przede wszystkim trzeba mieć poznański meldunek i nie mieć dostępu do Internetu. Na pozytywne rozpatrzenie wniosków mogą liczyć osoby:
- z gospodarstw domowych spełniających warunki upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej,
- z gospodarstw domowych spełniających warunki upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych,
- niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym,
- dzieci i młodzieży uczącej się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych.

Wszystkie osoby, które zostaną zakwalifikowane do programu oprócz komputera otrzymają też szkolenie z jego obsługi oraz z poruszania się po Internecie.
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie w celu uzyskania szczegółowych informacji i pobrania Formularzy Zgłoszeniowych, mogą się zgłaszać do Biura Zarzadu Projektu, które mieści się przy Rynku Śródeckim 3 w Poznaniu. Dokumenty należy składać do 31 lipca 2011r. do godziny 15.30. osobiście lub za pośrednictwem poczty (liczy się data wpływu).
Wraz z kompletnie wypełnionym Formularzem zgłoszeniowym należy dostarczyć:

a) kserokopię dowodu osobistego,
b) zaświadczenie o dochodach (netto) za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku i decyzję o przyznaniu zasiłku rodzinnego, stypendium szkolnego lub świadczeń z pomocy społecznej, za miesiąc (lub obejmujące miesiąc) poprzedzający złożenie wniosku (w przypadku korzystania z tych świadczeń),
c) zaświadczenie o czasowym meldunku (jeśli dotyczy),
d) w przypadku osób uprawnionych a niepobierających stypendium szkolnego, zaświadczenie o pobieraniu nauki lub ksero odpowiedniego dokumentu (np. legitymacji szkolnej),
e) orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (jeśli dotyczy),

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
DOTACJE NA INNOWACJE- INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ!

dokumenty potrzebne do rejestracji znajdują się na stronie: e-poznan.pl

Ciekawe czy podobne akcje są przeprowadzane w innych miastach?