Windows 8 - jak zamknąć system?

Nie, to nie żart. Któż by pomyślał, że tak prozaiczna czynność jak zamykanie systemu będzie sprawiać najwięcej problemów w nowym środowisku Windows... Bo czy nie ma nic bardziej "intuicyjnego" jak zamykanie systemu poprzez najeżdżanie myszką na prawy górny lub dolny róg ekranu, klikanie w Ustawienia, potem w Zasilanie i w końcu na Zamknij? Kto to wymyślił?

Na szczęście istnieje kilka prostszych metod...

1. Zdefiniowanie przycisku zasilania na obudowie

W ustawieniach systemowych

-> Panel sterowania\Sprzęt i dźwięk\Opcje zasilania

wybieramy opcję z lewej strony: "Wybierz działanie przycisków zasilania".

Po naciśnięciu przycisku zasilania: ZAMKNIJ.

I tyle, jedno proste wciśnięcie przycisku na obudowie zamyka (usypia / hibernuje) system...

2. Coś dla skrótowców

Wciśnięcie prostego skrótu: Alt + F4 powoduje wywołanie menu zamykania systemu, wystarczy wcisnąć enter... lub wybrać inną z opcji typu przełącz użytkownika...

3. Coś dla fanów ikonek

Klikamy prawym przyciskiem myszy na pulpicie i wybieramy opcję "dodaj nowy skrót"

Pojawi się okienko z prośbą o wpisanie lokalizacji elementu docelowego. Wpisujemy:

shutdown /s /t 0

Klikamy "dalej", wprowadzamy nazwę skrótu np. ZAMKNIJ, klikamy "zakończ".

Klikamy teraz prawym przyciskiem myszy na ikonce skrótu, wybieramy Właściwości, następnie w menu SKRÓT "Zmień ikonę...":

Wybieramy znany nam wszystkim z Windowsa XP czerwony przycisk zamykania:

Teraz tak powstały skrót możemy umieścić np. w menu Start poprzez opcję "Przypnij do ekranu startowego" widoczną po kliknięciu PPM na ikonce. Efekt wygląda następująco:

I gotowe! Teraz możemy spokojnie zamknąć system jednym kliknięciem myszy z poziomu menu start.

W podobny sposób możemy utworzyć ikonkę restartowania systemu poprzez wpisanie komendy jak powyżej w okienku nowego skrótu:

“shutdown /r /t 0”

i podobnie: uśpienia:

"rundll32.exe PowrProf.dll,SetSuspendState 0,1,0"

hibernacji:

“shutdown /h /t 0”

wylogowania:

“shutdown /l /t 0”

4. Klasyka

Wciskamy CTRL+ALT+DELETE

i pojawia się pełnoekranowe menu zamykania systemu:

ZABLOKUJ, PRZEŁĄCZ, WYLOGUJ, MENADŻER ZADAŃ.

Ikonkę zamykania znajdziemy w prawym dolnym rogu.