Walczą z dialerami

Strona główna Aktualności

O autorze

Urząd Komunikacji Elektronicznej i Ministerstwo Transportu przy współpracy z Polską Izbą Informatyki i Telekomunikacji oraz Krajową Izbą Gospodarczą Elektroniki i Telekomunikacji rozpoczęły akcję "Klikaj rozważnie", która ma na celu uświadomienie zagrożeń związanych z dialerami.

Obecne uregulowania prawne nie gwarantują wystarczającej ochrony użytkowników końcowych, a także nie dają stosownych narzędzi regulacyjnych Prezesowi UKE. Ustawa z 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne obliguje dostawców usług o podwyższonej opłacie jedynie do informowania o koszcie połączenia. Dlatego akcja "Klikaj rozważnie" będzie wspierana przez szeroką dyskusję nad zmianami w Prawie telekomunikacyjnym, prowadzącymi do zwiększenia ochrony konsumentów przed dialerami poprzez zmiany w uregulowaniu usług o podwyższonej płatności.

Doceniając wagę problemu Prezes UKE wraz z Ministerstwem Transportu, Krajową Izbą Gospodarczą Elektroniki i Telekomunikacji oraz Polską Izbą Informatyki i Telekomunikacji zainicjował akcję antydialerową, w ramach której wraz z operatorami telekomunikacyjnymi będzie informować konsumentów odnośnie zagrożeń, jakie powodują programy dialerowe. Większa świadomość użytkowników Internetu jest zarazem najlepszą ich ochroną.

Akcja ma objąć następujące działania: rozszerzenie informacji o dialerach na stronach internetowych operatorów, umieszczenie na stronach operatorów telefonii stacjonarnej oprogramowania antydialerowego (przygotowanego przez TP), akcje prasowe, ulotki dołączane do rachunków. Organizatorzy chcą także spopularyzować usługę ograniczenia wysokości rachunku telefonicznego, która odcina możliwość wykonywania połączeń wychodzących po przekroczeniu ustalonej kwoty. Rozważane jest także wprowadzenie osobnej numeracji dla usług dostępnych przez dialery, w celu łatwiejszej ich identyfikacji.

© dobreprogramy
s