[userbar] Dynamicznie generowane userbary

Dziś napiszę o dynamicznie generowanych userbarach.

Plusy takiego rozwiązania to możliwość podania jednego linku do userbara, który będzie się zmieniał losowo.

Userbar generuje się na serwerze za pomocą skryptu w PHP z użyciem podstawowej biblioteki graficznej (GD). Działanie skryptu polega na wylosowanie elementu z tablicy, a następnie otworzeniu pliku o nazwie pobranej z tablicy i wyświetlenie go na wyjściu.

Aby skrypt był widziany jako plik "userbar.png" należy wpisać odpowiednią regułę do pliku ".htaccess" w folderze ze skryptem.

Przykładowe userbary (Example):

Example 1
Example 2
Example 3
Example 4
Example 5

Oraz wynik działania skryptu (wylosowany jeden z powyższych userbarów, odświeża się co odświeżenie strony w przeglądarce):

Example Script

Pliki:

Całość opiera się na dwóch plikach:
- userbar.php (to jest skrypt, który losuje i wyświetla wylosowany userbar)
- .htaccess (zawiera regułę, dzięki której plik "userbar.php" jest widziany jako "userbar.png")

Plik "userbar.php" (należy dodać tagi PHP):


// content of table
// zawartosc tablicy
$table = array(1, 2, 3, 4, 5);

// random number
// losowy numer
$rand = array_rand($table);

// put the number to the code of the image
// wlozenie wylosowanego numeru do kodu obrazu
$im = imagecreatefrompng("$table[$rand].png");

// show script as image/png
// pokazanie skryptu jako obraz/png
header('Content-type: image/png');

// show image
// pokazanie obrazu
imagepng($im);
imagedestroy($im);

Plik ".htaccess":

RewriteEngine On
RewriteRule userbar.png userbar.php

Paczka z przykładowym skryptem i userbarami jest dostępna do ściągnięcia z mojego serwera:
example.zip

Skrypt w całości mojego autorstwa.