bEJKePPF

Fizyka - Komputerowe ProgramyDydaktyczne

Strona głównaWindowsEdukacja i naukaFizyka i astronomiaFizyka - Komputerowe Programy
zabezpiecz pobieranie
Asystent może proponować instalację ofert reklamowych, na które nie musisz wyrażać zgody w celu pobrania programu. Możesz też użyć linków bezpośrednich bez asystenta (przycisk obok). W przypadku pomyłkowej instalacji niechcianego oprogramowania polecamy skorzystanie z naszego poradnika.
  • Slider item
  • Slider item
  • Slider item

Zestaw kilkunastu bezpłatnych programów ilustrujących wybranezagadnienia z fizyki i dzięki temu wspomagających naukę podstaw ztej dziedziny.

bEJKePPH

Zakres tematyczny aplikacji obejmuje: Ruchjednostajnie zmienny, Rzut ukośny, Praca wykonana przez siłęzmienną, Drgania swobodne, Drgania tłumione, Składanie ruchówfalowych, Efekt Dopplera, Rozkład Maxwella prędkości cząsteczek,Elektrostatykę, Soczewki, Interferencję światła, Dyfrakcję napojedynczej szczelinie, Dyfrakcję na dwóch szczelinach oraz Ciałodoskonale czarne, Rozpad promieniotwórczy.

Autorem (lub ew.współautorem) wszystkich programów jest Zbigniew Kąkol - profesorfizyki z AGH w Krakowie, znany m.in. z internetowego kursue-Fizyka, a także różnych publikacji naukowych.

Ruch jednostajnie zmienny

Przedstawia ruch jednostajnie zmienny po linii prostej, wzależności od prędkości początkowej i przyspieszenia. W trakcieruchu można śledzić prędkość, położenie i drogę przebytą przezporuszające się ciało.Rzut ukośnyPrzedstawia prezentację graficzną rzutu ukośnego pozwalającprześledzić ruch punktu materialnego w zależności od wartościprędkości początkowej oraz kąta wyrzutu. W trakcie ruchu możnaśledzić prędkość chwilową oraz jej składowe albo przyspieszenie ijego składowe.Praca wykonana przez siłę zmiennąIlustruje obliczanie pracy wykonanej przez zmienną siłę F(x)będąca, funkcją położenia. W programie całkowite przemieszczeniedzielone jest na pewną ilość jednakowych odcinków, w którychzmienna siła przybliżana jest poprzez stałą wartość, a przybliżonapraca obliczana jest jako pole odpowiednich prostokątów. Za pomocąsuwaka można zwiększać liczbę podziałów i tym samym poprawićdokładność przybliżenia, aż pole prostokątów osiągnie wartośćbliską wartości pola pod krzywą (całka).Drgania swobodnePozwala śledzić ruch masy zawieszonej na nieważkiej sprężynie wzależności od jej współczynnika sprężystości k, masy m zawieszonejna sprężynie i od amplitudy ruch A. Na dwóch wykresach wykreślanesą zależności czasowe wychylenia x(t), prędkości v(t) oraz energiikinetycznej, potencjalnej i całkowitej.Drgania tłumionePrzedstawia ruch wahadła matematycznego w zależności od długościwahadła, i amplitudy drgań oraz wartości współczynnika tłumienia. Wzależności od wybranej opcji można obserwować ruch drgającytłumiony lub pełzający.Składanie ruchów falowychPozwala obserwować wynik nakładania się dwóch poprzecznych falharmonicznych w zależności od ich stosunku amplitud oraz różnicyfaz. Ponadto można obserwować dudnienia (modulację amplitudy) orazpowstawanie fal stojących.Efekt DoppleraW programie pokazany jest efekt Dopplera dla fal dźwiękowych, dlaprzypadku ruchu źródła i obserwatora wzdłuż łączącej ich liniiprostej. Program pozwala prześledzić zmiany częstotliwościodbieranych fal w zależności od prędkości źródła i odbiornika.Można też zmieniać częstotliwość drgań własnych źródła. W programiemożna prześledzić zmiany częstotliwości w przypadku gdy źródło iodbiornik zbliżają się do siebie, oddalają się od siebie lub gdymijają się (zbliżanie i oddalanie się).Rozkład Maxwella prędkości cząsteczekWykreśla Maxwella rozkład prędkości cząsteczek dla zadanejtemperatury, którą można zmieniać za pomocą odpowiedniego suwaka.Możliwe jest porównanie rozkładów dla dwu różnych temperatur.ElektrostatykaPozwala wyznaczyć linie sił pola elektrycznego i rozkład potencjałupochodzący od zadanego statycznego rozkładu ładunków. W programiemożna wybrać jeden z proponowanych układów ładunków (np. dipol) lubutworzyć własny układ ładunków.SoczewkiPozwala prześledzić geometryczną metodę wyznaczania obrazuwytwarzanego przez soczewkę skupiającą i rozpraszającą. W programiemożna za pomocą odpowiednich suwaków zmieniać położenie przedmiotui soczewki. Można też zmieniać ogniskową soczewki poprzez zmianęjej promienia krzywizny.Interferencja światłaPozwala obserwować wynik interferencji dwóch spójnych falświetlnych powstałych w wyniku przejścia płaskiej fali świetlnejprzez przesłonę z dwoma punktowymi szczelinami (doświadczenieYounga). W programie można zmieniać odległość między szczelinami,odległość szczelin od ekranu oraz długość fali i obserwować jakobraz interferencyjny zależy od tych parametrów.Dyfrakcja na pojedynczej szczeliniePozwala obserwować wynik dyfrakcji fal świetlnych powstałych wwyniku przejścia płaskiej fali świetlnej przez przesłonę z jednąszczeliną. W programie można zmieniać szerokość szczeliny,odległość szczeliny od ekranu oraz długość fali i obserwować jakobraz dyfrakcyjny zależy od tych parametrów.Dyfrakcja na dwóch szczelinachW programie prezentowany jest wynik równoczesnej dyfrakcji iinterferencji fal świetlnych powstałych w wyniku przejścia płaskiejfali świetlnej przez przesłonę z dwoma szczelinami o skończonejszerokości w wyniku czego w otrzymanym obrazie interferencyjnymnatężenia prążków nie są stałe (jak w doświadczeniu Younga) alezależne od obrazu dyfrakcyjnego pojedynczej szczeliny. Zmieniając,za pomocą odpowiednich suwaków, szerokość szczelin a, ich wzajemnąodległość d, odległość szczelin od ekranu oraz długość fali i możnaobserwować jak obraz dyfrakcyjny zależy od tych parametrów.Ciało doskonale czarneWykreśla zależność widmowej zdolności emisyjnej ciała doskonaleczarnego od temperatury. Wartość temperatury można zmieniać, wzadanym zakresie, za pomocą odpowiedniego suwaka. Program pozwalazapisać wykres (dla danej temperatury) i porównać go z rozkłademdla innej temperatury.Rozpad promieniotwórczyIlustruje prawo promieniotwórczego rozpadu nuklidów. W programiemożna obserwować jak nuklid promieniotwórczy spontanicznie ulegaprzemianie w inny nuklid, a na wykresie można śledzić zmiany liczbynuklidów w funkcji czasu. Za pomocą odpowiedniego suwaka możnazmieniać czas połowicznego rozpadu. UWAGA!Na stronie autora znajdują się również odnośniki do internetowegokursu e-Fizyka

Udostępnij
Fizyka - Komputerowe Programy Dydaktycznewersja stabilna (32-bit)
Ocena redakcji
3.5
Ocena użytkowników
4.52 oceny
Twoja ocena:
Liczba pobrań25 471
Data aktualizacji22 mar 2006
Rozmiar pliku3.21 MB
System operacyjnyWindows
LicencjaBezpłatna
Masz problem z tym programem?
Zapytaj na naszym forum
bEJKePQD