Gadu-Gadu tylko na Gadu-Gadu

Gadu-Gadu tylko na Gadu-Gadu

Redakcja
16.05.2006 14:08

Wczoraj, 15. maja Gadu-Gadu Sp. z o. o. zaktualizowało regulaminkorzystania z serwisu Gadu-Gadu. Punkt 11 powinien zainteresowaćnie tylko użytkowników orginalnego komunikatora Gadu-Gadu, alerównież wszystkich innych korzystających z tej sieci w swoichIM-ach. Z regulaminu korzystania z serwisu Gadu-Gadu: 11. Korzystanie z usług komunikatora Gadu-Gadu (w szczególnościkomunikacja z innymi Użytkownikami komunikatora Gadu-Gadu) jestmożliwe wyłącznie za pomocą rozpowszechnianegoprzez Operatora oprogramowania służącego do korzystania z tychusług, dostępnego na stronie internetowej http://www.gadu-gadu.pl,którego dotyczy Licencja w wersji tego oprogramowania udostępnianejprzez Operatora bez jakichkolwiek modyfikacji dokonywanych przezinne osoby. Korzystanie przez Użytkownika z usług komunikatoraGadu-Gadu oraz komunikacja z innymi Użytkownikami komunikatoraGadu-Gadu za pomocą innych programów, w szczególności służących doświadczenia przez inne podmioty innych usług internetowych, w tymusług komunikatorów internetowych stanowinaruszenie postanowień niniejszego Regulaminu. W celuwyjaśnienia wątpliwości Operator zastrzega, że użytkownik nie jestuprawniony do korzystania z usług komunikatora Gadu-Gadu w celukomunikowania się poprzez komunikator Gadu-Gadu z użytkownikamiinnego komunikatora internetowego, ani też nie jest uprawniony dokorzystania z tych usług w taki sposób, że będąc jednocześnieużytkownikiem innego komunikatora internetowego będzie korzystał zusług komunikatora Gadu-Gadu poprzez swój Numer Użytkownikakomunikatora Gadu-Gadu w celu komunikacji z innymi Użytkownikamikomunikatora Gadu-Gadu realizowanej w ramach infrastruktury, w tymoprogramowania takiego innego komunikatora tj. poprzez korzystaniez oprogramowania innego komunikatora. Użytkownik przyjmuje dowiadomości, że Operator nie jest stroną jakichkolwiek umów bądźporozumień z operatorami innych komunikatorów internetowych, napodstawie których tacy operatorzy byliby uprawnieni doudostępniania swoim użytkownikom funkcjonalności swoichkomunikatorów naruszającej zakaz opisany w niniejszym pkt 11, zaśewentualne faktyczne udostępnianie przez takich operatorów bezzgody Operatora wymienionej funkcjonalności użytkownikom ich usługnie zwalnia Użytkownika z odpowiedzialności za naruszenieniniejszego Regulaminu. (pogrubienia - red.) Pełen regulamin dostępny jest na stronie Gadu-Gadu Sp. z o. o. podtymadresem.

Źródło artykułu:www.dobreprogramy.pl
Oceń jakość naszego artykułuTwoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Wybrane dla Ciebie
Komentarze (271)