Nowa wersja ustawy antyterrorystycznej: zostać terrorystą będzie znacznie łatwiej

Nowa wersja ustawy antyterrorystycznej: zostać terrorystą będzie znacznie łatwiej06.05.2016 15:16
Nowa wersja ustawy antyterrorystycznej: zostać terrorystą będzie znacznie łatwiej

Pierwszy projekt ustawy antyterrorystycznej zelektryzowałpolskich internautów. Koniec anonimowych kart pre-paid, swobodawładz w dziedzinie blokowania stron internetowych i możliwośćdowolnego podsłuchiwania cudzoziemców nie zostały przyjęte zentuzjazmem. Eksperci wskazywali, że skuteczność tych rozwiązańdo zwalczania zagrożenia terrorystycznego jest znikoma. FundacjaPanoptykon określiła projekt ustawy antyterrorystycznej wręcz jakouderzający w prawa obywatelskie pod pretekstem walki z terroryzmem.A przecież może być znacznie gorzej. Pod koniec kwietnia po cichuna rządowych stronach pojawił się nowy, odświeżony projektustawy. Wynika z niego dość jednoznacznie, że zostać terrorystąw Polsce będzie teraz bardzo łatwo.

Poważne oblicza terroryzmu

Zdefiniować „terroryzm” niełatwo. To pojęcie bardziejpolityczne, niż wojskowe – nic więc dziwnego, że definicjiterroryzmu jest przynajmniej kilkadziesiąt, przynajmniej wg danychOrganizacji Narodów Zjednoczonych. W większości z nich terroryzmjest jednak ujmowany jako zorganizowane działanie osób lub grup,które chcą na społeczeństwie i władzach państwowych wymusićokreślone zachowania za pomocą różnych form przemocy, maksymalnienagłaśniając swoje działania w mediach. Zgodnie z tą definicjąza pierwszych terrorystów możemy uznać assasynów Starca z Gór,Sinana Raszida ad-Dina, którego zamaskowani wojownicy z twierdzyAlamut podejmowali się samobójczych misji przeciwko niewiernym.

You are a Terrorist (Du bist Terrorist) German, English Subtitles

W Niemczech każdy może zostać terrorystą?Za terrorystów uznawano też partyzantów, walczących oniepodległość swoich krajów (np. podziemnych armii okupowanejprzez Trzecią Rzeszę Europy), czy też separatystów, walczących oniepodległość swoich krajów (np. IRA w Irlandii Północnej, czyETA w Kraju Basków). Znaczący był też terroryzm „czerwony”,skrajnie lewicowy, organizacji takich jak włoskie Czerwone Brygady,niemiecka Frakcja Czerwonej Armii czy japońska Armia Czerwona.Dzisiaj o terroryzmie myślimy przede wszystkim w kontekściewojującego islamu. Do jednego worka wrzucane są takie grupy jakwalczący o wolność Libanu Hezbollah, walczący o wolną PalestynęHamas, zwalczająca USA i Izrael Al-Ka'ida czy też prowadzącedżihad w celu budowy teokratycznego państwa Państwo Islamskie. Jakwidać – zawsze tu jednak chodzi o poważne sprawy, o ludzi niewahających się mordować, by osiągnąć swoje polityczne cele.

I ty możesz zostać terrorystą

A jak będzie z tym terroryzmem w Polsce? Przygotowana przezMinisterstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nowa wersja ustawyantyterrorystycznej wprowadza jedną niewielką, ale brzemienną wskutki zmianę. Pojawił się zapis, który stwierdza, żeprzestępstwem o charakterze terrorystycznym jest czyn zagrożonykarą pozbawienia wolności z górną granicą powyżej trzech lat.Wcześniej niczego takiego w projekcie ustawy nie było, natomiastkodeks karny (art. 115 § 20) mówił co następuje:

Przestępstwem o charakterzeterrorystycznym jest czyn zabroniony zagrożony karą pozbawieniawolności, której górna granica wynosi co najmniej 5 lat,popełniony w celu:

  1. poważnego zastraszenia wieluosób,
  1. zmuszenia organu władzypublicznej Rzeczypospolitej Polskiej lub innego państwa albo organuorganizacji międzynarodowej do podjęcia lub zaniechania określonychczynności,
  1. wywołania poważnych zakłóceńw ustroju lub gospodarce Rzeczypospolitej Polskiej, innego państwalub organizacji międzynarodowej – a także groźbapopełnienia takiego czynu.

Co zrobić znacją terrorystów?Obniżenie tej górnej granicy dotrzech lat zmienia zupełnie obraz sytuacji. Wojciech Klicki, prawnikFundacji Panoptykon zwraca uwagę, że teraz za przestępstwo ocharakterze terrorystycznym będzie można uznać np. znieważenieprezydenta RP. Art. 135 kk wyraźnie mówi, że, ten, kto publicznieznieważa Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, podlega karzepozbawienia wolności do lat trzech… a zatem jeśli ktośpublicznie powie, co myśli o Pierwszej Osobie w państwie, to wświetle zapisów ustawy antyterrorystycznej właśnie popełniłprzestępstwo o charakterze terrorystycznym.

Każdy taki incydent otwiera zaściekawe możliwości dla władzy – ogłaszony zostaje na danymterenie (nawet na terenie całego kraju) tzw. stopień alarmowy(ALFA, BRAVO, CHARLIE lub DELTA), otwierający drogę dozastosowania, jak to określono, przedsięwzięć i procedurzarządzania kryzysowego. Treść ustawy antyterrorystycznej niepozostawia wątpliwości: po ogłoszeniu stopnia alarmowego władzamoże, zgodnie z prawem zawiesić prawa obywatelskie, zakazaćzgromadzeń publicznych, wstrzymywać ruch drogowy, nakazaćewakuację, przejąć własność materialną i zmusić stronytrzecie do udzielenia pomocy w tych działaniach.

Służbana rzecz bezpieczeństwa

Sporo w ustawieantyterrorystycznej o zwalczaniu zagrożeń w Internecie. Aby walczyćz propagandą terrorystyczną (a pamiętajmy, że za taką może byćnp. nakłanianie do czynów zabronionych zagrożonych karąpozbawienia wolności do lat trzech), Agencja BezpieczeństwaWewnętrznego będzie mogła blokować „dane informatyczne wsystemie teleinformatycznym”, a więc zarówno strony internetowejak i innego rodzaju zasoby, na maksymalnie 30 dni (z ewentualnymwydłużeniem później o trzy miesiące) . Nie jest w tym celuwymagana żadna zgoda sądu, lecz jedynie jego powiadomienie. Sąd mapięć dni na ustosunkowanie się, i dopiero jak zgody nie wyda, toABW blokadę będzie musiało zdjąć.

Inna warta uwagi możliwość,którą nowa ustawa obdarza ABW, to pełen dostęp online do danych wurzędach skarbowych, ZUS-ie, wydziałach ksiąg wieczystych czybazach ministerstwa finansów. Służba ta będzie mogła przeglądaćnasze zeznania podatkowe, bez konieczności informowania o tymkogokolwiek, bez jakiegokolwiek nadzoru i konieczności wyjaśniania,po co te dane są zbierane.

To wszystko może czekać nas jużw tym roku – ustawa ma przecież wejść w życie z 1 czerwca, takby zdążyć przed Światowymi Dniami Młodzieży i szczytem państwNATO w Warszawie. Czy trzy tygodnie wystarczą rządowi, parlamentowii prezydentowi na stworzenie ram prawnych dla prawdziwegoPanoptykonu?

Programy

Aktualizacje
Źródło artykułu:www.dobreprogramy.pl
Oceń jakość naszego artykułuTwoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Udostępnij:
Wybrane dla Ciebie
Komentarze (100)