Światowe Badanie Piractwa Komputerowego 2007

Światowe Badanie Piractwa Komputerowego 2007

15.05.2007 16:42

Światowe Badanie Piractwa Komputerowego przeprowadzone przez IDC na zlecenie Business SoftwareAlliance wskazuje, że skala piractwa w Unii Europejskiejpozostała w 2006 roku na poziomie 36%, choć wartość szkódponoszonych przez producentów oprogramowania zainstalowanego wkomputerach osobistych zmniejszyła się o miliard dolarów (do 11 mldUSD). W Polsce piractwo komputerowe spadło o jeden punkt procentowy(do 57%) trzeci rok z rzędu, choć wartość nielegalnegooprogramowania w naszym kraju wycenia się na kwotę blisko 100 mlnUSD większą niż rok wcześniej (484 mln USD w 2006, 388 mln USD w2005). W badaniu zwraca się także uwagę na fakt, że jakkolwiek największeszkody dotykają Europę Zachodnią, to jednak dwukrotnie wyższyrozwój rynku IT w krajach Europy Środkowej i Wschodniej powoduje,że wysokość szkód w Unii Europejskiej pozostaje wysoka. Pomimo, żeskala piractwa w krajach Europy Środkowej i Wschodniej spadła ojeden procent do poziomu 68%, to jednak w związku z dynamicznymrozwojem rynku, wysokość szacowanych szkód wzrosła o 862 mln USD,osiągając poziom 4.1 miliarda USD. Bartłomiej Witucki, rzecznik BSAw Polsce, komentując wyniki badania, zwraca uwagę, że piractwokomputerowe w Polsce spada o jeden procent trzeci rok z rzędu.To pozytywna tendencja i mam nadzieję, że nie tylko będzieutrzymana w następnych latach, ale że będzie postępować jeszczebardziej dynamicznie - konkluduje Witucki. Skala piractwa w Unii Europejskiej - pomimo rozszerzenia Unii do 25krajów - spadła z poziomu 37% odnotowanego w 2003 roku, co stanowipozytywny efekt podejmowanych działań antypirackich. Istotnymelementem przyczyniającym się do utrzymania poziomu piractwa w UEna poziomie niezmiennym od 2005 roku, jest harmonizacja prawaeuropejskiego mająca pozytywny wpływ na skuteczność egzekucjiprawa. W kwestiach rozwiązań prawnych niepokój wśród specjalistów IDCbudzi ewentualny wpływ nowej dyrektywy (Criminal Law Directive),która ostatnio była poddana pod głosowanie w ParlamencieEuropejskim. Nowa dyrektywa ma na celu harmonizację prawa w UniiEuropejskiej w zakresie procedur karnych związanych z egzekucjąpraw własności intelektualnej. Niektóre definicje zawarte wdyrektywie mogą umożliwić udostępnianie oprogramowania wInternecie, jeśli nie wiąże się ono z osiąganiem zysku. Według IDC, rozwój szerokopasmowego dostępu do sieci w krajachrozwiniętych doprowadził do tego, że Internet stał się dominującymkanałem dystrybucji nielegalnego oprogramowania. W krajachrozwijających się nadal częściej spotykane są podróbkioprogramowania na płytach CD, jakkolwiek można przypuszczać, że zczasem także tam Internet stanie się głównym mediumdystrybucji. Więcej informacji o badaniu znaleźć można pod adresem: bsa.org/globalstudy

Źródło artykułu:www.dobreprogramy.pl
Oceń jakość naszego artykułuTwoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Wybrane dla Ciebie
Komentarze (43)