Blog (23)
Komentarze (170)
Recenzje (2)
@max1910Czyżby GUS przekonał się do środków komunikacji elektronicznej …?

Czyżby GUS przekonał się do środków komunikacji elektronicznej …?

19.07.2010 23:26

Cieszy mnie fakt, że wszelkiego rodzaju sprawozdania, które przesyłają firmy do celów statystycznych mogą być realizowane poprzez internet oraz że GUS nie wymaga przesyłania ich również w wersji papierowej co nie jest normą w przypadku innych podmiotów administracji publicznej.

W tym roku w Polsce będzie przeprowadzony powszechny spis rolny. Będzie on pierwszym spisem od wejścia Polski do Unii Europejskiej, który odbędzie się w nowej formie. Polska jako pierwszy kraj wspólnoty europejskiej będzie go przeprowadzać za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Mam jednak nadzieję, że nasz kraj nie będzie królikiem doświadczalnym na którym będą przeprowadzane eksperymenty. Osobiście uważam, że pomysł przeprowadzenia spisu w takiej formie jest jak najbardziej trafny.

Jak można przeczytać na stronie GUS-u metody zbierania danych to:

1. pobieranie danych ze źródeł administracyjnych (systemy informacyjne administracji publicznej) a także od podmiotów gospodarczych prowadzących działalność w zakresie sprzedaży energii elektrycznej oraz od dostawców publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.),

Każda jednostka terytorialna aktualizuje bazę którą otrzymała od GUS‑u. Odbywa się to przez internet po zalogowaniu do specjalnie udostępnionego panelu. Muszę również wspomnieć, że w oficjalnej instrukcji obsługi zalecana jest przeglądarka Mozilla Firefox 2.x, lub Internet Explorer 7.0 co mnie zdziwiło, gdyż zazwyczaj polecana jest przeglądarka Microsoft`u a w przypadku problemów można usłyszeć wskazówkę zmiany przeglądarki na IE. Opera nie do końca poprawnie radzi sobie przy aktualizacji, osobiście to sprawdzałem.

2. samospis internetowy, polegający na sprawdzeniu w określonym terminie danych uzyskanych ze źródeł administracyjnych i ich skorygowaniu oraz uzupełnieniu brakujących informacji,

Moim zdaniem bardzo dobre rozwiązanie dla rolników, którzy chcą się spisać samodzielnie. Jeszcze nie widziałem tego formularza elektronicznego, ale mam nadzieję, że sposób wykonania i prezentacji pytań, pomocy będzie przejrzysty i zrozumiały dla przeciętnego użytkownika sieci teleinformatycznej.

3. wywiad telefoniczny prowadzony przez ankietera statystycznego wspomagany programem komputerowym – CATI,
4. wywiad realizowany przez rachmistrza spisowego u użytkownika gospodarstwa rolnego, rejestrowany na urządzeniu typu hand-held.
We wszystkich metodach zbierania danych wykorzystany zostanie ten sam rodzaj formularza spisowego (formularz elektroniczny). Odpowiednia aplikacja będzie obsługiwała wypełnianie formularza, poprawność wypełniania wraz z kontrolą logiczno-rachunkową, aż do zaakceptowania formularza bądź jego odrzucenia. Jeżeli odrzucenie nastąpi na etapie Internetu – formularz będzie kierowany do teleankietowania lub bezpośredniego spisywania przez rachmistrza spisowego.

W teorii bardzo dobrze to brzmi, zobaczymy co praktyka pokaże.

Na samym początku uruchomienia strony do aktualizacji wystąpiły problemy z bazami danych i została ona zamknięta na 4 dni. Obecnie działa. Szybkość wyszukiwania danych również można powiedzieć jest zadowalająca przy odpowiednim łączu internetowym.

Co mi się nie podoba? Przy spisie są również aktualizowane mapy z numeracją budynków i działek. Mapy które otrzymaliśmy do aktualizacji pochodzą sprzed 7 lat. Czyżby GUS założył, że przez 7 lat nic się nie zmieniło..? Pewnie oszczędności przyczyniły się do tego, że dostaliśmy mapy którymi GUS aktualnie dysponuje. Za rok będzie powszechny spis ludności, który również ma być przeprowadzony w takiej formie. Mam nadzieję, że GUS nie przestraszy się środków komunikacji elektronicznej i po odpowiednim dopracowaniu systemu badania będą przeprowadzane w takiej formie i inne kraje UE będą brały z nas przykład.

Wybrane dla Ciebie
Komentarze (202)