Adobe udostępnia Mozilli silnik ActionScript

Strona główna Aktualności

O autorze

W dniu dzisiejszym Adobe Systems poinformowało o udostępnieniu kodu źródłowego wirtualnej maszyny ActionScript fundacji Mozilla w ramach nowego projektu Tamarin. ActionScript to implementacja standardu EcmaScript na którym bazuje znany język JavaScript.

Decyzja Adobe tłumaczona jest chęcią zjednoczenia JavaScript, ponieważ każda z przeglądarek ma swoją własną implementację (IE - JScript, Mozilla - SpiderMonkey), a format Flash korzysta z ActionScript.

Warto zaznaczyć, że udostępniony Mozilli kompilator jest parę razy szybszy od SpiderMonkey'a, co wg. Adobe daje zupełnie nowe możliwości, także w aplikacjach AJAX.

Adobe nie konsultowało przekazania Mozilli kodu źródłowego VM ActionScript z Microsoft'em, jednak ma nadzieję, że Microsoft skorzysta ze zunifikowanej wersji JavaScript, co pozwoli na stworzenie implementacji na platformach Flash, Mozilla i Internet Explorer, która stałaby się niekwestionowanym standardem w Internecie.

© dobreprogramy
s