Archiwizacja poczty w Outlook Express krok po kroku

Strona główna Aktualności

O autorze

Chyba nikogo nie trzeba przekonywać do konieczności archiwizacji ważnych danych. Niejednokrotnie dopiero po awarii komputera okazuje się, że o ile posiadamy wersje instalacyjne wykorzystywanego oprogramowania, a ważne dokumenty zostały nagrane np. na nośnik CD, to nie posiadamy zarchiwizowanej poczty. W tym zakresie użytkownicy klienta Outlook Express mają niestety utrudnione zadanie, ponieważ program ten nie oferuje archiwizacji.

Oczywiście odpowiednie pliki możemy "namierzyć" na dysku twardym, ale dużo wygodniejsze jest skorzystanie z jakiegoś zewnętrznego narzędzia. Większość z nich jest co prawda płatna, ale na łamach vortalu publikujemy całkowicie darmową aplikację PicoBackup Outlook Express Edition (do pobrania w dziale Programy).

PicoBackup Outlook Express Edition umożliwia tworzenie zarówno kopii pełnych, jak i przyrostowych, które mogą być opcjonalnie skompresowane w formacie ZIP lub zaszyfrowane 256-bitowym kluczem AES/Blowfish. Stworzone kopie zapasowe można zapisywać we wskazanej lokalizacji na dysku lokalnym lub sieciowym, wypalić na płycie CD/DVD, wysyłać na serwer zdalny FTP lub zapisać na dowolnym innym nośniku (pamięci flash, dyski twarde zewnętrzne itd.). Proces tworzenia kopii zapasowych może zostać zautomatyzowany dzięki wbudowanemu schedulerowi. Przydatną dla administratorów funkcjonalnością mogą być opcje logowania procesu tworzenia kopii zapasowej, a także wysyłanie powiadomień na e-mail. Interfejs programu jest co prawda w języku angielskim, ale jeśli znamy choćby podstawy tego języka, to obsługa nie powinna przysporzyć większych kłopotów.

Poniżej prezentujemy proces archiwizacji krok po kroku:


Krok 1

Po zainstalowaniu i uruchomieniu programu naszym oczom ukazuje się prosty interfejs przypominający trochę kompresory plików. Standardowo wraz z programem jest już zdefiniowany jeden schemat backupu, ale zaczniemy od samego początku czyli przycisku "New"Rys. 1


Krok 2

Po naciśnięciu przycisku "New" pojawi się ekran wyboru typu backupu. W pełnej (płatnej) wersji programu PicoBackup są tutaj dostępne różne opcje do wyboru, bezpłatna wersja Outlook Express Edition umożliwia wykonanie archiwizacji jedynie z programu Outlook Express. Nie posiadając żadnego wyboru, naciskamy zatem przycisk "Create".
Rys. 2


Krok 3

W polu "Backup Set Name" wpisujemy nazwę archiwum np. Backup OE. Możemy też dodać opis w polu "Description". Poniżej możemy wybrać typ backupu. Najczęściej będziemy korzystać z pełnego (Full) lub przyrostowego (Incremental). Zaznaczamy i klikamy przycisk "Next".
Rys. 3


Krok 4

W kolejnym oknie możemy wybrać tożsamości (identities) do archiwizacji i to czy program ma archiwizować książkę adresową (Include Adress Book). Klikamy kolejny raz "Next".
Rys. 4


Krok 5

Teraz należy wybrać lokalizację docelową archiwum. Może to być dysk lokalny lub sieciowy, nagrywarka, serwer FTP lub inne urządzenie. W przypadku nośników wymiennych, program pozwala na dzielenie archiwum jeżeli nie mieści się na jednym nośniku (Split large backups), a także weryfikowanie poprawności nagrania (Verify media after backup). Po wskazaniu lokalizacji, klikamy "Next".
Rys. 5


Krok 6

Teraz możemy zdecydować czy archwizacji chcemy każdorazowo dokonywać ręcznie (Not Scheduled) czy też chcemy ją zaplanować - jednorazowo lub cyklicznie. W tym drugim przypadku do wyboru są Uruchom jeden raz (Run Once), Uruchom co godzinę (Run Hourly), Uruchom codziennie (Run Daily), Uruchom co tydzień (Run Weekly), Uruchom co miesiąc (Run monthly), Uruchom przy każdym starcie systemu (Run at Windows Startup) i Uruchom przy każdym zamykaniu systemu (Run at Windows Shutdown). Wybieramy interesujący nas wariant i klikamy "Next".
Rys. 6


Krok 7

W kolejnym kroku możemy zdecydować czy archiwa mają być kompresowane (sekcja "Compression") i zabezpieczone szyfrowanym hasłem (sekcja "Encryption"). Najlepiej skorzystać z obu tych opcji. Wybieramy odpowiednie opcje i klikamy "Next".
Rys. 7


Krok 8

Teraz możemy też zdecydować się na dopisywanie do nazwy pliku archiwum oraz daty i godziny jego utworzenia (opcje domyślnie włączone). Klikamy "Next"
Rys. 8


Krok 9

Na koniec, opcjonalnie możemy zdefiniować program (np. antywirusowy), które będzie się uruchamiał przed i po zakończeniu procedury archiwizacji. Jeżeli wszystko jest OK, wciskamy "Finish"
Rys. 9


Krok 10

Jeżeli zdefiniowaliśmy, że backupy mają być tworzone cyklicznie w tym przypadku praca z programem jest właściwie zakończona, ponieważ procedura będzie wykonywana automatycznie według zdefiniowanego przez nas wcześniej harmonogramu. Jeżeli zdefiniowaliśmy, że procedura tworzenia backupu będzie uruchamiana przez nas ręcznie, wtedy wystarczy już tylko zaznaczyć lewym przyciskiem myszy stworzony schemat backupu i kliknąć na przycisk "Run" w menu programu. W obu przypadkach ew. odtworzenie zarchiwizowanej poczty możliwe jest przy pomocy przycisku "Restore".
Rys. 10

© dobreprogramy
s